01:31:34 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-11-17 12:56:00

Med tredje kvartalet rapporterat står det klart att SHT Smart High-Tech AB (”Smart High Tech” eller ”Bolaget”), står redo för att skala upp försäljningen och därmed fortsätta transformationen från ett forskningsorienterat bolag till ett innovativt tillverkningsföretag. Under år 2022, har Smart High Tech nått ett försäljningsgenombrott genom att både det svenska moderbolaget, såväl som det kinesiska dotterbolaget, erhållit volymorders. Detta, i kombination med att Bolaget fortsätter att etablera sig hos flertalet globala kunder medför att vi behåller vår positiva syn på Smart High Tech, där vi estimerar att försäljningen tar fart från år 2023, för att år 2025 uppgå till 63 MSEK. Baserat på en målmultipel om EV/S 4,1x på 2025 års försäljning, och en diskonteringsränta om 15 %, erhålls ett potentiellt nuvärde per aktie om 13,4 kr, i ett Base scenario.

Läs fullständig aktieanalys här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på SHT Smart High-Tech. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.