01:04:28 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-11-18 11:08:00

Med det tredje kvartalet år 2022 presenterat, står det klart att Learning 2 Sleep L2S AB (”Learning to Sleep” eller ”Bolaget”) har ökat omsättningen (Q-Q), trots att Bolaget implementerat ett omfattande sparpaket under perioden. Detta anser Analyst Group vara att resultat av dels att Bolagets arbete med att öka patientinflödet via rekommendation från vården börjar bära frukt, dels till följd av en ökad varumärkeskännedom. Genom fortsatta satsningar på att nå ut med Bolagets erbjudande via vårdpersonal, i kombination med utökade samarbeten med digitala hälsobolag, estimerar Analyst Group estimerar att Learning to Sleep når en omsättning om ca 5,3 MSEK år 2023, vilket utifrån en diskonteringsränta om 12 %, samt en tillämpad P/S-multipel om 1,8x, resulterar i ett potentiellt nuvärde per aktie om 0,60 (0,81) kr i ett Base scenario.

Läs fullständig aktieanalys här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Learning to Sleep. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.