23:45:10 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-11-21 10:31:00

Fantasma Games AB (”Fantasma” eller ”Bolaget”) utvecklar och producerar spel till den globala casinomarknaden online. Bolaget levererade under tredje kvartalet lönsamhet på EBITDA-nivå om 19,1 % och där omsättningen för kvartalet uppgick till 8,7 (1,3) MSEK, motsvarande en ökning om 597 %. Givet den fortsatt starka tillväxten som väntas vara uthållig till följd av en framförallt stark position i USA och en long tail på tidigare spel på historiskt starka marknader i Europa, estimerar Analyst Group ett EBITDA-resultat om ca 24 MSEK år 2024. Med en applicerad forward-multipel om 7x EV/EBITDA ger det ett potentiellt nuvärde om 45 SEK per aktie.

Läs fullständig aktieanalys här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Fantasma Games. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.