12:00:57 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriBemanning & Rekrytering
NetJobs Group är verksamma inom rekrytering. Rekryteringen sker via bolagets jobbrelaterade hemsida som bedrivs främst inom Norden. Verksamheten styrs utifrån tre interna arbetsområden: Sales & Business, Management och IT & Product Development. Bolaget grundades 2004 och gick tidigare under namnet Svensk Internetrekrytering. Huvudkontoret ligger idag i Stockholm.

Kalender

2020-07-01 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2019
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2017
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-10 Årsstämma 2016
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-11 Årsstämma 2015
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-09-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2014
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Analytiker möte 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2014-05-07 Årsstämma 2013
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-08 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-24 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-07 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2013-05-06 Årsstämma 2012
2013-05-06 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-09 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.30 SEK
2012-05-09 Årsstämma 2011
2012-05-09 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-11 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.18 SEK
2011-05-09 Årsstämma 2010
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-05 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-13 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-07 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2010-04-12 Årsstämma 2009
2010-02-19 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-06 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-07 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-08 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2009-04-07 Årsstämma
2019-05-15 15:30:00

JANUARI – MARS               
(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen ökade 5% till 8,2 (7,9) MSEK.
  • Rörelseresultatet ökade till -0,7 (-2,0) MSEK.
  • Rörelsemarginalen ökade till -8,1% (-26,0).
  • Resultat efter skatt ökade till -0,6 (-2,1) MSEK.
  • Resultat per aktie ökade till -0,03 (-0,10) SEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,5 (-1,4) MSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

  • Den 6 mars 2019 tillträdde Johan Henriksson som tillförordnad VD. Den tidigare VD'n har i och med detta avslutat sin anställning och i samband med detta tog styrelsen beslut att återköpa de teckningsoptioner som tillfallit tidigare VD. Tidigare VD Georg Tsaros har även avgått från styrelsen i NetJobs Group.
  • Styrelsen föreslår med bakgrund av årets resultat en utdelning om 0 SEK (0) per aktie för 2018. Beslut om utdelning sker på årsstämman den 15 maj 2019.

Väsentliga händelser efter första kvartalet 2019

  • Styrelsen har den 15 april 2019 tagit beslut, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2018, om en riktad nyemission om ca 3,0 MSEK för att säkerställa finansiering för Bolagets fortsatta drift och utveckling för 2019. AB Rugosa Invest har tecknat och betalat 5 200 000 aktier vilket tillför Bolaget ca 3,0 MSEK. Fullständig information återfinns på Bolagets hemsida.

VD-kommentar
Under årets första kvartal landade nettoomsättningen på 8,2 (7,9) MSEK och rörelseresultatet på -0,7 (-2,0) MSEK vilket är en förbättring mot föregående år men fortfarande inte på de nivåer vi vill se framåt.

Bolaget har i april genomfört en riktad nyemission om ca 3,0 MSEK som stärkt NetJobs balansräkning och likviditet samt fått in en ny engagerad ägare i Jonas Bertilsson.

Jag tillträdde i rollen som tillförordnad VD i början av mars och har redan sett positiva förändringar som kommer att vara till stor nytta för NetJobs kunder och personal framgent.

Vi har genomgående sett över bolagets kostnadsstruktur och arbetar kontinuerligt på att minska kostnader samtidigt som vi arbetar med strukturerad försäljning och säljorganisationen för att öka försäljningen och skapa mer långsiktiga relationer med våra kunder, högre snittordervärde och återkommande intäkter. Målsättningen är att våra kunder ska få mycket värde för pengarna, få en bra personlig service och att det ska kännas enkelt och smidigt att vara kund hos NetJobs.

Vi fortsätter vår resa i att stärka vårt produkterbjudande och arbetar hårt för att nå våra långsiktiga mål och ta steg framåt för att nå vår vision att NetJobs ska bli självklara #1 på den svenska marknaden för digitala employer branding- och talent flow lösningar.

VD, Johan Henriksson

Fullständig delårsrapport finns på Bolagets hemsida netjobsgroup.com under Finansiella rapporter.

Information i denna rapport är sådan information som NetJobs Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019, kl 15:30.

För ytterligare information vänligen kontakta Johan Henriksson, VD, 08-551 078 50

Stockholm den 15 maj 2019
NetJobs Group AB (publ)

Om NetJobs Group AB
NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande aktörerna i norra Europa inom nischade jobbsajter. Sedan starten 2004 har NetJobs hjälpt människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential genom snabb, träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i rekryteringsprocessen. NetJobs Group AB (publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på www.netjobs.com.

Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Kontaktuppgifter till Avanza Bank:
Mail: corp@avanza.se

Tel: 08-409 421 20

Bilaga