16:01:07 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriInfrastruktur
Hexatronic är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är idag specialiserade inom utveckling av fiberkommunikation. Bolaget utvecklar, marknadsför och levererar lösningar till en bred bas av företagskunder, främst verksamma inom Norden och Europa. Kunderna består exempelvis av produktägare, nätägare, återförsäljare samt systemintegratörer. En viss del av produktutvecklingen sker även i samarbete med andra leverantörer på global nivå. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Kalender

2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning HTRO 0.50 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning HTRO 0.40 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-20 Ordinarie utdelning HTRO 0.40 SEK
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-12-16 Ordinarie utdelning HTRO 0.30 SEK
2016-12-15 Årsstämma 2017
2016-10-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-07-05 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-04-11 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-01-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-12-16 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2015-11-16 Årsstämma 2016
2015-10-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-07-03 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-04-10 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-01-16 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-12-19 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2014-12-18 Årsstämma 2015
2014-10-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-08-29 Extra Bolagsstämma 2014
2014-07-04 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-04-25 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-01-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-12-20 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2013-12-18 Årsstämma 2014
2013-11-18 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-10 Bokslutskommuniké 2013
2013-07-01 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-01-29 Kvartalsrapport 2013-Q1
2012-12-19 Årsstämma 2013
2012-12-17 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2012-10-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-07-03 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-04-20 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-01-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-01-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-12-19 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2011-12-16 Årsstämma 2011
2011-10-14 Bokslutskommuniké 2010
2011-07-08 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-12-20 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2010-01-29 Bokslutskommuniké 2009
2009-12-21 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2021-11-02 07:00:00


Nyckeltal     
 20212020  20212020 
MSEKQ3Q3Δ % Jan-SeptJan-SeptΔ %
Nettoomsättning905,2534,369% 2 322,11 481,057%
EBITA105,563,267% 271,0139,095%
EBITA-marginal11,7%11,8%  11,7%9,4% 
Rörelseresultat (EBIT)95,556,569% 246,4118,4108%
Nettoresultat72,039,184% 179,181,1121%
Resultat/aktie efter utspädning, SEK1,861,0479% 4,672,17115%
Kassaflöde från löpande verksamheten24,742,4-42% 18,8110,4-83%
Likvida medel227,173,0211% 227,173,0211%

Viktiga händelser under kvartalet

• Hexatronic har ingått avtal om förvärv av REHAU Groups affärsverksamhet inom telekommunikation - en av de större aktörerna inom mikrodukt på den tyska marknaden.

• Hexatronic har förvärvat två bolag i Australien. Optical Solutions Australia Group, en nationell värdeskapande distributör av telekomlösningar och The Fibre Optic Shop som designar och tillverkar fiberoptiska produkter.

• Hexatronic har förvärvat Weterings i Nederländerna. Bolaget tillverkar dukt för telekom och jordbruksmarknaden.

• Hexatronic har ingått avtal om att förvärva Data Center Systems som tillhandahåller fiberoptiska lösningar till den amerikanska datacentermarknaden.

• Hexatronic har tecknat ett strategiskt leverantörsavtal med Ting Internet i USA till ett estimerat värde på över 50 MUSD.

• Pernilla Lindén har tillträtt som CFO och medlem i koncernledningen från och med 9 augusti 2021.


Viktiga händelser efter kvartalets utgång

• Hexatronic har tecknat leverantörsavtal med två befintliga kunder på den tyska marknaden till ett värde av totalt 21 MEUR.


VD HAR ORDET
Fortsatt stark organisk tillväxt och flera förvärv

Den starka utvecklingen från det första halvåret förstärktes under det tredje kvartalet med en försäljningstillväxt om 69 procent, varav 35 procent avser organisk tillväxt. Därutöver kom 85 procent av vår omsättning från andra marknader än Sverige, vilket är ett bevis på att vår internationella strategi har fungerat väl.

Lönsamheten för kvartalet visade en fortsatt positiv utveckling. EBITA-marginalen uppgick till 11,7 procent vilket motsvarar en ökning med 67 procent. Justerat för en omvärdering om 11 MSEK av utestående aktiebaserade incitamentsprogram uppgick EBITA-marginalen till 12,9 procent vilket motsvarar en ökning med 84 procent.

Vi noterar fortsatt höga kostnader för transporter och råmaterial vilket påverkade bruttomarginalen negativt för det tredje kvartalet och bedömt även för det fjärde kvartalet. Lönsamhetsmässigt kompenserades de ökade kostnaderna av en god skalbarhet i våra fabriker.

På rullande tolv månader ligger vi nu, med 50 procent försäljningstillväxt och 11,5 procent EBITA-marginal, över våra mål om 20 procents tillväxt och 10 procent i EBITA-marginal.

Försäljningen i vår största marknad, Nordamerika, växte under kvartalet med 84 procent, huvudsakligen drivet av en stark underliggande infrastrukturmarknad för dukt. Även vår systemförsäljning inom FTTH (Fiber to the home) utvecklades starkt.

Försäljningen i Europa exklusive Sverige visade en fortsatt hög tillväxt om 138 procent. Framför allt Storbritannien, Tyskland och Norge utvecklades mycket starkt.

I Tyskland har vi efter kvartalets utgång haft ett genombrott med våra två första större ordrar om totalt 21 MEUR avseende vårt FTTH system.

Även orderingången har fortsatt utvecklats starkt. Vi gick in i det fjärde kvartalet med en orderbok som organiskt var 229 procent högre än motsvarande tidpunkt föregående år, framför allt drivet av en stark orderingång i USA. Avtalet med Ting som slöts under kvartalet har redan resulterat i stora ordrar.

Förvärvsaktiviteten i kvartalet har varit hög med förvärv av Weterings i Nederländerna, Optical Solutions Australia Group samt The Fiber Optic Shop i Australien. Dessutom skrev vi avtal om förvärv av Rehaus telekomverksamhet inom mikrodukt, samt förvärv av datacenteraktören Data Center Systems i USA. Förvärven förstärker oss geografiskt samt kompletterar vår befintliga verksamhet vilket gör att vi totalt blir starkare.

Med den starka orderboken och en fortsatt mycket positiv syn på marknadens utveckling kommer vi fortsätta investera i ökad produktionskapacitet.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa.

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ)


Offentliggörande
Denna information är sådan information som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 november 2021 kl. 07.00 CET.

Detta är Hexatronic
Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne, Drytech™, Lightmate®, Skyline och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Kina, Nya Zeeland, Australien, USA och Kanada. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se https://group.hexatronic.com.


Hexatronic Group AB (publ) Org nr 556168-6360

Hexatronic Group AB (publ)
Sofierogatan 3a, 412 51 Göteborg, Sverige
www.hexatronicgroup.com