16:50:16 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriBemanning & Rekrytering
NetJobs Group är verksamma inom rekrytering. Rekryteringen sker via bolagets jobbrelaterade hemsida som bedrivs främst inom Norden. Verksamheten styrs utifrån tre interna arbetsområden: Sales & Business, Management och IT & Product Development. Bolaget grundades 2004 och gick tidigare under namnet Svensk Internetrekrytering. Huvudkontoret ligger idag i Stockholm.

Kalender

2020-07-01 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2019
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2017
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-10 Årsstämma 2016
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-11 Årsstämma 2015
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-09-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2014
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Analytiker möte 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2014-05-07 Årsstämma 2013
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-08 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-24 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-07 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2013-05-06 Årsstämma 2012
2013-05-06 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-09 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.30 SEK
2012-05-09 Årsstämma 2011
2012-05-09 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-11 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.18 SEK
2011-05-09 Årsstämma 2010
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-05 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-13 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-07 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2010-04-12 Årsstämma 2009
2010-02-19 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-06 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-07 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-08 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2009-04-07 Årsstämma
2017-04-10 17:04:09
NetJobs Group AB
Årsredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning 2016

2016 i korthet

 -- Nettoomsättningen ökade 1,5% till 41,4 (40,8) MSEK.
 -- Rörelseresultatet minskade till 0 (3,5) MSEK.
 -- Rörelsemarginalen minskade till 0% (8,6).
 -- Resultat efter skatt minskade till 0 (2,6) MSEK.
 -- Resultat per aktie minskade till 0 (0,12) SEK.
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till 2,0 (5,5) MSEK.Verkställande direktören har ordet

För 2016 ökade nettoomsättningen med blygsamma 1,5% till 41,4 (40,8) MSEK och
rörelseresultatet minskade till 0 MSEK från föregående års 3,5 MSEK. Förutom
ett tydligt fokus på tillväxt framåt måste vi säkerställa en lönsam tillväxt. 

Under 2017 kommer vi att fortsätta arbeta med att öka andelen återkommande
intäkter och bredda vårt erbjudande samt stärka våra kundrelationer. Insatser
med att komma närmare kunden och kunna erbjuda bättre lösningar har påbörjats
och det kommer jag återkomma till längre fram. 

För att kunna ta kliv framåt har vi arbetat med att tydliggöra vår mission, mål
och strategi. Ett oerhört viktigt arbete som kommer supportera, ge riktning
och vara en viktig del i att vi når våra mål. En av våra viktigaste resurser
är våra medarbetare, om de har en tydlig bild av var vi är på väg och hur vi
ska ta oss dit kommer det ge oss de bästa möjligheterna lyckas. 

Vi kommer inom kort lansera vår nya plattform och våra nya sidor, det kommer ge
våra användare en bättre upplevelse och våra kunder en bättre leverans. Först
ut är Sverige sedan kommer Tyskland och Onrec. Vi kommer efter lanseringen
fortsätta arbetet med att utveckla sidorna med målet att skapa bättre trafik
och att kunna matcha kandidater med arbetsgivare på ett ännu bättre sätt än
tidigare. Utöver platsannonsering kommer vi stärka vårt erbjudande gällande
employer branding, i linje med att bli ännu bättre på att matcha kandidater
med arbetsgivare. Vi kommer också med den nya plattformen bli mer flexibla att
kunna implementera nya produkter. I och med lanseringen av den nya plattformen 
kommer också den nya varumärkesstrategin implementeras fullt ut. Det innebär
utöver att stärka våra produkter att vi kommer verka under ett och samma
varumärke i netjobs.com 

Techjobs.com fortsätter att växa organiskt och får fler registrerade användare.
Vi kommer fortsätta med det under 2017. 

Målet 2017 är att fortsätta växa och samtidigt förbättra vår rörelsemarginal.
Vårt övergripande finansiella mål är att varje år öka resultatet per aktie om
minst 20% samt nå en rörelsemarginal om 35%. Bolagets nuvarande
utdelningspolicy är att 70% av resultat efter skatt ska delas ut till
aktieägarna. Johan Hultgren

Verkställande direktörOm NetJobs Group AB
NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande aktörerna
i norra Europa inom nischade jobbsajter. Sedan starten 2004 har NetJobs hjälpt
människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential genom snabb,
träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i rekryteringsprocessen. 
NetJobs Group AB (publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX
First North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns
på www.netjobs.com.