16:20:54 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Scandinavian Real Heart är verksamma inom medicinteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling inom observationer av hjärtats fysiologi. Utvecklingen av bolagets produkt, ett komplett artificiellt hjärta (TAH), sker i samarbete med hjärtkirurger, forskare och ingenjörer. Fokus ligger mot att utveckla patenterade lösningar som kan imitera det naturliga mänskliga hjärtats blodcirkulation. Lösningarna avses användas av patienter som diagnostiserats med hjärtsvikt.

Kalender

2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-08-05 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning HEART 0.00 SEK
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-08-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-19 Ordinarie utdelning HEART 0.00 SEK
2020-05-18 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-27 Ordinarie utdelning HEART 0.00 SEK
2019-03-26 Årsstämma 2019
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Årsstämma 2018
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-11 Ordinarie utdelning HEART 0.00 SEK
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-27 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-11 Ordinarie utdelning HEART 0.00 SEK
2017-05-10 Årsstämma 2017
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-10 Årsstämma 2016
2016-04-20 Ordinarie utdelning HEART 0.00 SEK
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-21 Ordinarie utdelning HEART 0.00 SEK
2015-05-20 Årsstämma 2015
2015-02-18 Bokslutskommuniké 2014
2021-03-22 08:15:00

I enlighet med Realhearts utvecklingsplan för 2021 startar idag de långtidsstudier som blev framskjutna på grund av pandemin. Det är möjligt tack vare ny teknik som gör att Realheart kan delta i studierna på distans.

Djurstudier är nödvändiga för att få godkännande att påbörja kliniska studier på människa och syftar till att identifiera eventuella problem i produktdesignen som inte kan upptäckas genom andra testmetoder. Djurstudier kräver etiskt godkännande, vilket vanligtvis ges i två steg. Först ett godkännande att utföra akuta studier i upp till 24 timmar. Därefter ett för att utföra långtidsstudier, vars längd bedöms av läkemedelsmyndigheterna. Realheart befinner sig i steg två.

På grund av pandemins reserestriktioner och den hårda nedstängningen i Belgien - där djurlabbet som utför Realhearts operationer ligger - blev det inte möjligt att följa bolagets ursprungliga plan att genomföra långtidsförsöken under 2020. Nu har man i samarbete med den belgiska partnern Medanex Clinic skapat en teknisk lösning där Realhearts personal och andra kliniska experter i realtid kommer att kunna följa och delta i operationerna digitalt. 

Realheart har under några månader tränat en veterinär som ska agera som TAH-operatör under operationerna. Vidare har mjukvara och teknik utvecklats så att Realhearts personal kan styra hjärtat från distans om behov uppstår. För att förstärka den lokala expertisen har ytterligare en erfaren hjärtkirurg rekryterats: Dr Dilek Gürsoy. Hon leder en hjärtpumpsklinik i Tyskland och har stor erfarenhet från artificiella hjärtan, såväl i behandling av hjärtsviktspatienter som delaktig i djurstudier.

För att förbereda studierna på levande djur har ett antal övningsoperationer på avlidna djur redan genomförts med framgång.

Idag startar den första serien av flera långtidsförsök vilka utvärderas fortlöpande. När resultaten är positiva kommer den planerade överlevnadstiden successivt förlängas.

"Jag är mycket förväntansfull inför våra första långtidsstudier och det är spännande att använda helt ny distansteknik. Vi är väldigt tacksamma över stödet från vår partner Medanex i den här övergången. Planen har hela tiden varit att lokal personal förr eller senare ska kunna utföra operationer utan vår närvaro. Pandemin gjorde bara att vi tog det här steget tidigare. Faller det väl ut frigör vi mycket resurser vilket medför att vi kan röra oss ännu snabbare framåt" säger Realhearts vd, Ina Laura Perkins.