21:57:41 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-05-24 Årsstämma 2023
2023-05-24 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-04 Ordinarie utdelning SES 0.00 SEK
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning SES 0.00 SEK
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning SES 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-09 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Ordinarie utdelning SES 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-27 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning SES 0.00 SEK
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-09 Årsstämma 2019
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Ordinarie utdelning SES 0.00 SEK
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-03 Årsstämma 2018
2018-02-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-05 Ordinarie utdelning SES 0.00 SEK
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-04 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-27 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-09 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-08-12 Extra Bolagsstämma 2016
2016-06-21 Ordinarie utdelning SES 0.00 SEK
2016-06-20 Årsstämma 2016
2016-05-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-29 Ordinarie utdelning SES 0.00 SEK
2015-04-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-28 Årsstämma 2015
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-30 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorEnergi & Miljö
IndustriMiljö & Återvinning
Scandinavian Enviro Systems är ett teknikbolag inriktade mot återvinning. Bolaget innehar en teknik för utvinning av olja, stål och gas genom redan använda däck. Det utvunna materialet vidaresäljs till aktörer inom industrin som återvänder materialet i nya produkter. Bolaget driver egen demonstrations- och återvinningsanläggning runtom den nordiska hemmamarknaden. Scandinavian Enviro Systems grundades under 2001 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2023-02-02 18:20:00

Scandinavian Enviro Systems (publ) ("Enviro", "bolaget") har fått en beställning på pyrolysolja vars totala värde Enviro uppskattar till cirka 4,7 MSEK (450 000 USD). Bakom ordern ligger det dotterbolag till ett ledande amerikanskt oljebolag som i februari 2022 gjorde en första beställning på olja för produktionstester. Ordern beräknas levereras under cirka ett år med start i mars 2023 och följer på de lyckade produktionstester som kunden gjort och som Enviro tidigare kommunicerat.

[image]

Thomas Sörensson, vd Enviro.

Den nu gjorda beställningen gäller olja som återvinns från uttjänta fordonsdäck, så kallad pyrolysolja, vid Enviros anläggning i Åsensbruk och är av samma typ som den som dotterbolaget beställde förra året. Den första beställningen olja användes för produktionstester för att avgöra hur väl oljan lämpar sig för framställning av olika biobränslen. I november 2022 kunde Enviro kommunicera att det aktuella oljebolagets produktionstester fallit väl ut.

Ordern kommer att prissättas utifrån aktuella marknadspriser i anslutning till leverans och Enviro bedömer i nuläget att det totala värdet för ordern totalt kommer att uppgå till cirka 4,7 MSEK (450 000 USD).

- Den här ordern är ännu ett exempel på det ökande intresset för den olja vi kan återvinna och leverera till marknaden. Ökande volymkrav bland kunderna bekräftar också det behov av en utbyggd återvinningskapacitet som vi identifierat och baserat vår expansionsplan på, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

Enviros återvunna pyrolysolja har sedan tidigare både erhållit certifiering i enlighet med det globala hållbarhetscertifieringssystemet ISCC samt godkänts i enlighet med EU-förordningen REACH.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Frihamnen 16B, 417 70 Göteborg
info@envirosystems.se
envirosystems.se

Denna information är sådan som Scandinavian Enviro Systems är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-02 18:20 CET.