03:22:15 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Scandidos är verksamma inom medicinteknik. Bolaget erbjuder produkter och system för kvalitetssäkring av avancerad strålterapi mot cancer. Systemen analyserar stråldosen inför och under pågående strålbehandling. Bolaget grundades under 2002 och den första produkten lanserades 2006. Sedan starten har Scandidos levererat produkter till strålterapikliniker på global nivå. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

Kalender

2021-10-21 Ordinarie utdelning SDOS 0.00 SEK
2021-10-20 Årsstämma 2022
2021-09-23 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-06-29 Bokslutskommuniké 2021
2021-03-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2020-12-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-10-07 Ordinarie utdelning SDOS 0.00 SEK
2020-10-06 Årsstämma 2021
2020-09-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-06-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-03-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-12-18 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-10-09 Ordinarie utdelning SDOS 0.00 SEK
2019-10-08 Årsstämma 2020
2019-09-12 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-06-28 Bokslutskommuniké 2019
2018-12-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-10-03 Ordinarie utdelning SDOS 0.00 SEK
2018-10-02 Årsstämma 2019
2018-06-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2017-12-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-10-03 Ordinarie utdelning SDOS 0.00 SEK
2017-10-02 Årsstämma 2018
2017-09-29 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-06-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-03-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2016-12-15 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-09-21 Ordinarie utdelning SDOS 0.00 SEK
2016-09-20 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-09-20 Årsstämma 2017
2016-06-30 Bokslutskommuniké 2016
2016-03-15 Kvartalsrapport 2016-Q3
2015-12-11 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-09-24 Ordinarie utdelning SDOS 0.00 SEK
2015-09-23 Årsstämma 2016
2015-09-23 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-06-23 Bokslutskommuniké 2015
2015-03-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2014-12-19 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-10-14 Årsstämma 2015
2014-09-24 Ordinarie utdelning SDOS 0.00 SEK
2014-09-23 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-06-13 Bokslutskommuniké 2014
2020-09-25 13:00:00
Första Kvartalet 1 maj 2020 - 31 juli 2020
 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 12,1 (12,9) Mkr, en minskning med 0,8 Mkr dvs. -6 % jämfört med motsvarande period föregående år
 • Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till 1,8 (0,2) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr
 • Bruttoresultatet för perioden uppgick till 12,1 (10,7) Mkr, en ökning med 1,4 Mkr
 • Bruttomarginalen uppgick till 79 % (75 %) en ökning med 4 % enheter
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till 0,8 (-2,5) Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten 7,4 (-0,1) Mkr
 • Har nått en ny milstolpe, försäljning till Auckland, Nya Zeeland - finns nu med produkter i 50 länder, maj 2020
 • Beviljades bidrag från Tillväxtverket för införande av korttidsarbete för drygt 70 % av de anställda som kunde omfattas, maj 2020
 • Thomas Jefferson i USA väljer ScandiDos som leverantör för kvalitetssäkring av strålbehandling med MR-linac, MRIdian, juni 2020
 • Gustaf Piehl utsedd till ny VD för ScandiDos, meddelat i juli 2020
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
 • Vann order på Delta[4] Phantom+ MR till Universitetssjukhuset i Heidelberg, viktigt referenssjukhus, i augusti 2020
 • Gustaf Piehl tillträtt som ny VD för ScandiDos den 7 september 2020

VD har ordet

ScandiDos har fortsatt leverera system och service enligt kundernas önskemål under perioden och i en utmanande marknadssituation, där tillgång till kunder har varit begränsad, så levererar bolaget försäljning som nästan är i linje med föregående år. Trots lägre försäljning, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, så blev resultatet för perioden starkare. Denna resultatförbättring är främst till följd av korttidspermittering och god kostnadskontroll.

Första kvartalet 2020/2021 för ScandiDos fortsatte att präglas av Covid-19 med vissa förseningar och fortsatt osäkerhet i kundernas förmåga att acceptera leverans av utrustning. Personliga kundmöten och viktiga branschkonferenser ställdes in eller hölls i digital form. För att möta förändringarna så har ScandiDos kraftigt ökat antalet digitala möten under perioden. Dessa har ersatt både fysiska seminarier och säljmöten, samt även använts för att genomföra installationer och utbildning. Även om det inte fullt ut går att ersätta det fysiska mötet så är jag nöjd över hur organisationen hanterat den uppkomna situationen genom att bibehålla ett kontinuerligt stöd till befintliga kunder och aktiv rekrytering av nya. 

Då vår bedömning är att marknaden har påbörjat en tillbakagång mot det normala så har ScandiDos beslutat att hela personalen ska återgå till normal arbetstid från 1 september och därmed avsluta fyra månaders korttidsarbete.

Med denna rapport tackar avgående VD Görgen Nilsson för tiden som VD och välkomnar tillträdande VD Gustaf Piehl. Görgen kommer att fortsätta arbeta för ScandiDos i rollen som Chief Technology Officer.

 

Uppsala den 25 september 2020

ScandiDos Styrelse

Denna information är sådan som ScandiDos är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-09-25 13:00 CET.