12:24:44 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Oncopeptides är ett läkemedelsbolag som bedriver forskning och utveckling av cancerläkemedel. Sedan starten fokuserar bolaget främst på den egenutvecklade produkten Ygalo, en alkylerare för behandling av blodbaserade cancersjukdomar. Till kategorin räknas bland annat kronisk leukemi, lymfom och myelom. Bolaget är i utvecklingsfas där målet är att kommersialisera produkten i framtiden. Oncopeptides huvudkontor är beläget i Stockholm.

Kalender

2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Ordinarie utdelning ONCO 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2019
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-17 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-19 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-22 Ordinarie utdelning ONCO 0.00 SEK
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-21 Årsstämma 2018
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Ordinarie utdelning ONCO 0.00 SEK
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-17 Årsstämma 2017
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-18 Årsstämma 2016
2020-01-24 18:30:00

Stockholm - 24 januari 2020 - Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) tillkännager idag att bolaget kommer att hålla en webcast klockan 11.00 (CET) måndagen den 27 januari 2020 där VD Jakob Lindberg kommer att presentera och förklara melflufens verkningsmekanism.

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media, måndagen den 27 januari klockan 11.00 (CET)

Deltagares telefonnummer:

Sverige: +46 8 505 58 352
Europa: +44 3333 009 262
USA: +1 833 526 83 47

Telefonkonferensen kan även följas via hemsidan www.oncopeptides.com eller via nedanstående länk.

https://tv.streamfabriken.com/2020-01-27-oncopeptides-press-conference (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftv.streamfabriken.com%2F2020-01-27-oncopeptides-press-conference&data=02%7C01%7Crein.piir%40oncopeptides.com%7Ccbad029e03ed47a88b5808d7a0dcd7f3%7C64d498a47f3a44d39f02d1ba079d3301%7C0%7C0%7C637154742685837652&sdata=8JzdQTCSgtMA3T37pTkEA%2FJLHRloqkdbfENepkwDTVE%3D&reserved=0)

Presentationen kommer att finnas tillgänglig under:

www.oncopeptides.com / Investerare / Presentationer / Webcast melflufens verkningsmekanism (https://oncopeptides.se/en/presentation-webcast-melflufens-mechanism-of-action/)

För ytterligare information kontakta:

Rein Piir, chef för Investor Relations vid Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Mobiltelefon: +46 (0) 70 853 72 92

Information lämnades för offentliggörande den 24 januari 2020 kl. 18.30.

Om melflufen

Melflufen är ett peptidlänkat läkemedel som snabbt levererar ett cellgift till tumörceller. Melflufen tas snabbt upp av myelomceller genom dess höga fettlöslighet och klyvs omedelbart av peptidaser till ett vattenlösligt cellgift som blir instängt inuti myelomcellen. Peptidaser spelar en viktig roll i proteinhomeostasen och i cellulära processer som cellcykelprogression och programmerad celldöd. In vitro är melflufen 50 gånger mer potent i myelomceller jämfört med dess alkylerande metabolit beroende på en ökad intracellulär koncentration av alkyleraren. Melflufen har visat cytotoxisk aktivitet i myelomcellinjer resistenta mot andra behandlingar, inklusive alkylerare, och har i prekliniska studier även visats hämma DNA-reparation och angiogenes.

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, ett peptidlänkat läkemedel som snabbt levererar ett cellgift till tumörceller. Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för närvarande i flertal kliniska studier inklusive den pivotala fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.