12:49:54 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Oncopeptides är ett läkemedelsbolag som bedriver forskning och utveckling av cancerläkemedel. Sedan starten fokuserar bolaget främst på den egenutvecklade produkten Ygalo, en alkylerare för behandling av blodbaserade cancersjukdomar. Till kategorin räknas bland annat kronisk leukemi, lymfom och myelom. Bolaget är i utvecklingsfas där målet är att kommersialisera produkten i framtiden. Oncopeptides huvudkontor är beläget i Stockholm.

Kalender

2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Ordinarie utdelning ONCO 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2019
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-17 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-19 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-22 Ordinarie utdelning ONCO 0.00 SEK
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-21 Årsstämma 2018
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Ordinarie utdelning ONCO 0.00 SEK
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-17 Årsstämma 2017
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-18 Årsstämma 2016
2020-05-28 08:00:00

STOCKHOLM - 28 maj 2020 - Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) tillkännager idag att bolaget återupptar patientrekryteringen till sitt kliniska utvecklingsprogram för melflufen, efter att den tillfälligt pausats som följd av COVID-19-pandemin, vilket meddelades den 20 mars. Studierna kommer att startas upp på nytt på kliniker där lokala regleringar och patientsäkerhet så möjliggör och där patientrekrytering, behandling, följsamhet till protokoll, samt monitorering av säkerhet och data är möjlig.

Det tillfälliga avbrottet påverkade inte den registreringsgrundande fas 2-studien HORIZON, bolaget följer tidplanen att lämna in en registreringsansökan baserat på dessa data till FDA innan utgången av kvartal 2.

"Relapserande refraktärt multipelt myelom (RRMM) är en livshotande sjukdom där det finns begränsade behandlingsalternativ i senare skeden. En klinisk studie kan erbjuda patienter nya behandlingsmöjligheter. Pandemin har haft en stor inverkan på kliniska utvecklingsprojekt, där många studier stängt patientrekryteringen eller avbrutits. I takt med att situationen nu generellt förbättras kan kliniska studier åter sättas igång i regioner där värdet för patienten överväger risken," säger Luděk Pour, MD, PhD, Clinic of Internal Medicine - Hematology and Oncology, University Hospital Brno, Czech Republic.

Patientrekryteringen till de följande studierna kommer att återupptas så snart som möjligt: ANCHOR-studien avseende kombinationsbehandling, BRIDGE-studien och AL Amyloidosstudien. LIGHTHOUSE-studien kommer att starta efter sommaren. Oncopeptides kommer att presentera uppdaterade tidplaner, så snart studierna har återstartat.

"Jag är verkligen glad över att vi trots den pågående pandemin kan återuppta vårt kliniska program för melflufen på ett tryggt och ansvarsfullt sätt, säger Klaas Bakker, MD, PhD och Chief Medical Officer på Oncopeptides. Det finns ett stort medicinskt behov av nya behandlingar för patienter med relapserande, refraktärt, multipelt myelom, som i flera fall saknar behandlingsalternativ. Jag är också mycket glad över att kunna fortsätta studien inom AL amyloidos, där det medicinska behovet är särskilt stort".

 

För mer information kontakta:

Klaas Bakker, MD, PhD, Chief Medical Officer på Oncopeptides
E-post: klaas.bakker@oncopeptides.com
Mobil: +44 7818 523903

Rein Piir, Head of Investor Relations på Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com 
Mobil: +46 70 853 72 92

Informationen i pressmeddelandet är sådan information som det åligger Oncopeptides att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 28 maj 2020, kl. 08.00 (CET).
 

Om melflufen
Melflufen (melfalan flufenamid) är ett nytt peptidlänkat cancerläkemedel som snabbt levererar ett alkylerande cellgift till tumörceller. Melflufen tas snabbt upp av myelomceller genom dess höga fettlöslighet och klyvs omedelbart av peptidaser till ett vattenlösligt cellgift som blir instängt inuti myelomcellen.

Peptidaser spelar en viktig roll i proteinhomeostasen och i cellulära processer som cellcykelprogression och programmerad celldöd. In vitro är melflufen 50 gånger mer potent i myelomceller jämfört med dess alkylerande metabolit beroende på en ökad intracellulär koncentration av alkyleraren. Melflufen har visat cytotoxisk aktivitet i myelomcellinjer resistenta mot andra behandlingar, inklusive alkylerare, och har i prekliniska studier även visats hämma DNA-reparation och angiogenes.
 

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, ett nytt peptidlänkat cancerläkemedel som snabbt levererar ett alkylerande cellgift till tumörceller. Melflufen (melfalan flufenamid) utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och utvärderas för närvarande i ett flertal kliniska studier inklusive den pivotala fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och kontor för den amerikanska verksamheten i Boston, Mass. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

Mer information finns på www.oncopeptides.com.