14:43:37 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
OEM International är ett teknikhandelsbolag. Bolaget levererar ett brett sortiment av komponenter för industriautomation. I synnerhet fungerar bolaget som en sälj- och marknadsföringsorganisation för sina större företagskunder. Produkter som bolaget säljer innefattar exempelvis elskåp, sensorer, ventiler och låssystem. Marknaden är främst koncentrerad till Norden och Europa.

Kalender

2022-04-26 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-26 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-20 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Inlösen OEM B 12.5
2021-05-03 Split OEM B 1:3
2021-04-23 Ordinarie utdelning OEM B 7.50 SEK
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-04-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-23 Ordinarie utdelning OEM B 0.00 SEK
2020-04-22 Årsstämma 2020
2020-04-09 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-17 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-25 Ordinarie utdelning OEM B 6.75 SEK
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-24 Årsstämma 2019
2019-02-18 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-18 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-19 Ordinarie utdelning OEM B 6.00 SEK
2018-04-18 Årsstämma 2018
2018-04-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-19 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-13 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-20 Ordinarie utdelning OEM B 5.50 SEK
2017-04-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-19 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-20 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-13 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-27 Ordinarie utdelning OEM B 5.00 SEK
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-26 Årsstämma 2016
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Ordinarie utdelning OEM B 4.25 SEK
2015-04-23 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-23 Årsstämma 2015
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-14 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Inlösen OEM B 10
2014-04-30 Ordinarie utdelning OEM B 4.00 SEK
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-02-19 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-17 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-15 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-23 Ordinarie utdelning OEM B 3.75 SEK
2013-04-22 Årsstämma 2013
2013-04-22 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-16 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 Ordinarie utdelning OEM B 3.50 SEK
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-02-21 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-24 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-04 Ordinarie utdelning OEM B 3.00 SEK
2011-05-03 Årsstämma 2011
2011-05-03 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-21 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-27 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-17 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-27 Ordinarie utdelning OEM B 2.00 SEK
2010-04-26 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-17 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-27 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-23 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-24 Ordinarie utdelning OEM B 3.00 SEK
2009-04-23 Årsstämma 1
2009-04-23 Kvartalsrapport 2009-Q1
2007-05-15 Inlösen OEM B 20
2007-05-15 Split OEM B 1:3
1994-06-13 Split OEM B 1:2
2021-05-31 09:00:00

Efter beslut av årsstämman 22 april 2021 har OEM International AB (publ) under maj 2021 genomfört en aktiesplit 4:1 i kombination med ett automatiskt inlösenförfarande, varvid en av de nya aktierna har lösts in mot likvid. Förfarandet ökar det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Per den 31 maj 2021 uppgår det totala antalet röster till 197 587 719 (tidigare 65 862 573). Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 69 507 927 aktier (tidigare 23 169 309 aktier), varav 14 231 088 A-aktier med 10 röster vardera (tidigare 4 743 696 aktier) och 55 276 839 B-aktier med en röst vardera (tidigare 18 425 613 aktier).

Informationen är sådan som OEM International AB ska offentliggöra enligt Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2021, klockan 09:00.

Tranås den 31 maj 2021

OEM International AB (publ)