16:55:47 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriBemanning & Rekrytering
NetJobs Group är verksamma inom rekrytering. Rekryteringen sker via bolagets jobbrelaterade hemsida som bedrivs främst inom Norden. Verksamheten styrs utifrån tre interna arbetsområden: Sales & Business, Management och IT & Product Development. Bolaget grundades 2004 och gick tidigare under namnet Svensk Internetrekrytering. Huvudkontoret ligger idag i Stockholm.

Kalender

2020-07-01 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2019
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2017
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-10 Årsstämma 2016
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-11 Årsstämma 2015
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-09-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2014
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Analytiker möte 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2014-05-07 Årsstämma 2013
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-08 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-24 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-07 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2013-05-06 Årsstämma 2012
2013-05-06 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-09 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.30 SEK
2012-05-09 Årsstämma 2011
2012-05-09 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-11 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.18 SEK
2011-05-09 Årsstämma 2010
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-05 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-13 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-07 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2010-04-12 Årsstämma 2009
2010-02-19 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-06 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-07 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-08 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2009-04-07 Årsstämma
2020-02-21 08:30:00

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019

2020-02-21 08:30

OKTOBER - DECEMBER

(jämfört med samma period föregående år)
  • Nettoomsättningen minskade till 4,4 (8,4) MSEK.
  • Rörelseresultatet minskade till -1,1 (-0,6) MSEK.
  • Resultat efter skatt minskade till -1,7 (0,3) MSEK.
  • Resultat per aktie minskade till -0,06 (0,01) SEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 0,9 (0,5) MSEK.

JANUARI - DECEMBER         

(jämfört med samma period föregående år)
  • Nettoomsättningen minskade till 23,7 (33,5) MSEK.
  • Rörelseresultatet ökade till -4,6 (-5,7) MSEK.
  • Resultat efter skatt ökade till -4,7 (-5,1) MSEK.
  • Resultat per aktie ökade till -0,19 SEK (-0,24) SEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till -3,3 (-3,8) MSEK.

Utdelning

Styrelsen föreslår med bakgrund av årets resultat en utdelning om 0 SEK (0) per aktie.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalet

Niklas Eriksson tillträdde som VD i januari 2020.
Ledningen har konstaterat en ansträngd likviditet under början av året.

VD-kommentar

Under det fjärde kvartalet minskade omsättningen till 4,4 MSEK. På helåret minskade omsättningen till 23,7 MSEK och rörelseresultatet förbättrades något.

Under andra halvåret på 2019 gjordes en kraftsamling i syfte att minska bolagets fasta kostnader. I skrivande stund har bolagets break-even nivå nästan halverats om man jämför januari 2019 och januari 2020.

Jag kan konstatera att vi har ett hårt arbete framför oss för att vända de senaste årens negativa trend. Vi är i starkt behov av att vända till lönsamhet och positivt kassaflöde för att stärka bolagets ansträngda likviditetssituation och stärka det egna kapitalet.

Jag ser fram emot att tillsammans med personalen arbeta för att bolaget ska generera ett överskott så fort
som möjligt.

Jag tillträdde efter fjärde kvartalet och kommenterar utifrån det perspektivet.
VD, Niklas Eriksson

Fullständig bokslutskommuniké finns på Bolagets hemsida netjobsgroup.com under finansiella rapporter. 

Information i denna rapport är sådan information som NetJobs Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl 08:30.

För mer information kontakta: Niklas Eriksson, VD NetJobs Group AB, niklas.eriksson@netjobs.com

Stockholm den 21 februari 2020 
NetJobs Group AB (publ) 

Om NetJobs Group AB
NetJobs är ett svenskt HR-techbolag som hjälper arbetsgivare med digitala Talent Sourcing- och Employer Brandinglösningar. Genom vår tekniska plattform och nischade digitala karriärvarumärken matchar vi kvalificerade kandidater med attraktiva arbetsgivare. Vi drivs framåt av vår Vision att bli den självklara partnern i Sverige inom Employer Branding och Talent Sourcing digitalt. NetJobs Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på www.netjobs.com.

Bolagets certified Adviser är Avanza Bank. Kontaktuppgifter till Avanza Bank, Bolagets Certified Adviser:
Mail: corp@avanza.se
Tel: 08-409 421 20