14:19:12 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorMaterial
IndustriForskning & Utveckling
Nanologica är verksamma inom nanoteknik. Idag innehas störst affärsinriktning mot sektorerna Drug Delivery och Kromatografi, vilket innefattar utveckling av läkemedelsadministration samt av teknik som används för separation och rening av produkter. Forskningen har utförts i samarbete med Stockholms Universitet och Ångströmslaboratorierna vid Uppsala Universitet. Bolaget grundades 2004 och har sitt huvudkontor i Södertälje.

Kalender

2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning NICA 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-02-26 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning NICA 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-10 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning NICA 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-02 Ordinarie utdelning NICA 0.00 SEK
2017-06-01 Årsstämma 2017
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-12 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-01 Ordinarie utdelning NICA 0.00 SEK
2016-05-31 Årsstämma 2016
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2020-04-27 08:45:00

Tomas Kramar och Anders Rabbe föreslås att vid årsstämman väljas in som nya styrelseledamöter i Nanologicas styrelse. Nuvarande styrelseledamot Hans Lennernäs har avböjt omval.

Tomas Kramar är civilingenjör i kemiteknik från Lunds tekniska högskola och har 40 års erfarenhet av ledarskap i stora företag, men även i mindre startup-bolag. De senast fem åren har Tomas varit Sverige-vd för Siemens Healthineers och dessförinnan Sverige-vd för Siemens Healthcare Diagnostics. Tomas har även styrelseerfarenhet både som styrelseledamot och ordförande i såväl små som stora bolag.

Anders Rabbe har en ekonomie kandidatexamen med företagsekonomisk inriktning från Webster University, Genève. Anders har varit vd för flertalet bolag inom bland annat biotech- och finanssektorn. De senaste tio åren har Anders innehaft posten som vd för Isofol Medical AB (publ) där han tog bolaget från akademisk forskning till ett globalt fas III-program samt förberedde bolaget för kommersialisering och utlicensiering av bolagets läkemedelskandidat. Anders har stor erfarenhet från att driva affärsutveckling, kliniska projekt och regulatoriska processer och var även ledande i Isofol Medicals introduktion på Nasdaq First North Premier samt i bolagets kapitalanskaffning.

Nanologicas årsstämma hålls torsdagen den 28 maj 2020, kl. 12:00 i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr, i Stockholm. Kallelse kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida senast torsdagen den 30 april 2020. Med anledning av covid-19 uppmanas aktieägare att utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Mer information förmedlas i kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gisela Sitbon, Styrelsens ordförande, Nanologica
Tel: + 46 70 282 55 58 eller e-post: valberedning@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar för patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.