07:47:16 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-22 Halvårsutdelning MEKO 2.2
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-24 Halvårsutdelning MEKO 1.1
2023-05-23 Årsstämma 2023
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-02 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning MEKO 3.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-10 Ordinarie utdelning MEKO 0.00 SEK
2021-05-07 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-08 Ordinarie utdelning MEKO 0.00 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-03 Ordinarie utdelning MEKO 0.00 SEK
2019-05-02 Årsstämma 2019
2019-05-02 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 Ordinarie utdelning MEKO 7.00 SEK
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-09 Årsstämma 2018
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-07 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-26 Ordinarie utdelning MEKO 7.00 SEK
2017-04-25 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-13 Ordinarie utdelning MEKO 7.00 SEK
2016-04-12 Årsstämma 2016
2016-03-14 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-11 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-15 Ordinarie utdelning MEKO 7.00 SEK
2015-04-14 Årsstämma 2015
2015-02-12 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-12 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-12 Analytiker möte 2014
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-09 Ordinarie utdelning MEKO 7.00 SEK
2014-04-08 Årsstämma 2014
2014-02-13 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-07 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-11-07 Analytiker möte 2013
2013-08-27 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-08 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-17 Ordinarie utdelning MEKO 7.00 SEK
2013-04-16 Årsstämma 2013
2013-02-14 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-08 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-30 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Ordinarie utdelning MEKO 8.00 SEK
2012-05-23 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-05-11 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-15 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-09 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-24 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-11 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-15 Ordinarie utdelning MEKO 8.00 SEK
2011-04-14 Årsstämma 2011
2011-02-25 Extra Bolagsstämma 2011
2010-04-21 Ordinarie utdelning MEKO 7.00 SEK
2010-04-20 Årsstämma 2010
2010-02-18 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-10 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-26 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-14 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-23 Ordinarie utdelning MEKO 6.00 SEK
2009-04-22 Årsstämma 1
2005-06-02 Split MEKO 1:2
2003-06-03 Split MEKO 1:2

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorTjänster
IndustriFordon & Transport
MEKO bedriver verksamhet på den oberoende fordonseftermarknaden i norra Europa. Bolaget erbjuder reservdelar, service och tjänster till företag, verkstäder och privatpersoner, med syftet att öka fordonens livslängd på ett miljömässigt och säkert sätt. En bärande del i verksamheten är att hantera fordon oavsett märke och drivmedel, inklusive el- och hybridbilar. MEKO hette tidigare Mekonomen Group och har huvudkontor i Stockholm.
2022-02-11 07:30:00

Starkt avslut på ett historiskt lönsamt år

1 oktober - 31 december 2021
 • Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 3 129 (2 879) MSEK. Den organiska tillväxten var 7 procent.
 • Justerad EBIT uppgick till 203 (287) MSEK och justerad EBIT-marginal uppgick till 6 (10) procent.
 • EBIT uppgick till 173 (260) MSEK och EBIT-marginalen uppgick till 5 (9) procent. EBIT har påverkats positivt av jämförelsestörande poster i kvartalet om 3 (positivt 11).
 • Resultat per aktie, såväl före som efter utspädning, uppgick till 2,09 (3,29) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 192 (373) MSEK.
 • Nettoskulden uppgick till 2 264 (2 673) MSEK vid periodens utgång, jämfört med 2 275 MSEK den 30 september.
 • Restriktioner relaterade till covid-19 har i begränsad omfattning påverkat både kvartalet och jämförelseperioden.
 • Jämförelseperioden påverkades av en försäkringsersättning om 56 MSEK relaterat till omsättningstbortfall till följd av dataintrång under det andra kvartalet 2020.
1 januari - 31 december 2021
 • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 12 309 (11 511) MSEK. Den organiska tillväxten var 8 procent. Nettoomsättningen har påverkats negativt av valutakurseffekter med 2 procent.
 • Justerad EBIT uppgick till 1 031 (937) MSEK och justerad EBIT-marginal uppgick till 8 (8) procent.
 • EBIT uppgick till 894 (738) MSEK och EBIT-marginalen uppgick till 7 (6) procent. EBIT har påverkats positivt av jämförelsestörande poster i perioden om 3 (negativt 44).
 • Resultat per aktie, såväl före som efter utspädning, uppgick till 10,21 (7,67) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 227 (1 625) MSEK.
 • Restriktioner relaterade till covid-19 har i begränsad omfattning påverkat perioden, jämförelseperioden påverkades negativt av utbrottet av covid-19.
 • Dataintrång påverkade jämförelseperioden, men försäkringsersättning om 63 MSEK ersatte till stora delar de ekonomiska konsekvenserna till följd av omsättningsbortfall.
 • Ny finansiering genom emittering av en senior icke säkerställd obligation om 1,25 miljarder kronor under det första kvartalet.
 • Kapitalmarknadsdag hölls den 25 februari där uppdaterad strategi för att nå de långsiktiga finansiella målen presenterades.
 • Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 3,00 (-) SEK.

Vd:s kommentar
Starkt avslut på ett historiskt lönsamt år
År 2021 går till historien som det mest lönsamma hittills för Mekonomen Group. Det fjärde kvartalet bekräftar vår styrkeposition med robust tillväxt och god lönsamhet, trots viss marknadspåverkan från ökad smittspridning och återinförda restriktioner. Överlag ser vi en fortsatt stark efterfrågan, och bedömer att vi tagit marknadsandelar. Blickar vi framåt är jag full av tillförsikt. Vi har kraften att effektivt hantera utmaningar i vår omvärld och leder omställningen i vår bransch. Med oss har vi en väl beprövad förmåga att skapa värde genom noggrant utvalda strategiska förvärv. Jag är övertygad om att vi kommer att fortsätta leverera lönsam tillväxt.

Stark efterfrågan på våra marknader
Det fjärde kvartalet visade fortsatt stark efterfrågan på de flesta av våra marknader. Marknadsutvecklingen gynnades av en något kallare vinter, men påverkades i viss mån negativt av ökad smittspridning och återinförda restriktioner i spåren av covid-19. Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till 7 procent, främst driven av stark tillväxt i Polen och Sverige. Brist på enskilda komponenter och störningar i leveranskedjorna hade viss inverkan på marknadsutvecklingen, men vi agerade proaktivt i våra inköp och drog nytta av starka relationer till våra leverantörer. Detta säkerställde god tillgång på reservdelar och tillbehör och gav oss möjlighet till viss lageruppbyggnad under kvartalet.

Lönsamhet på en god nivå
Lönsamheten var fortsatt god, trots påverkan av investeringar för framtida tillväxt, såsom marknadsföringsinvesteringar, samt ökade transportkostnader. Vissa kostnadsökningar, relaterat till en allmän inflationstendens i omvärlden, påverkade marginellt. EBIT uppgick till 173 (260) MSEK och EBIT-marginalen till 5 (9) procent, inklusive jämförelsestörande poster om 3 (11). Jämförelsekvartalet påverkades positivt av en utbetald försäkringsersättning om 56 MSEK och statliga stöd om 8 MSEK relaterade till covid-19 pandemin. Bruttomarginalen uppgick till 45,4 (45,9) procent, då högre volymer och tidigare genomförda prisjusteringar inte fullt ut kunde kompensera för negativa valutakursförändringar och en något förändrad produktmix. Vi följer omvärldsutvecklingen noga och kommer att agera ytterligare vid behov för att säkra och stärka våra marginaler.

Stark finansiell ställning möjliggör utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 3,00 (0,00) SEK för 2021, motsvarande en total utdelning om 168 (0) MSEK. Hänsyn har tagits till bolagets potentiella förvärvsmöjligheter, finansiella ställning, investeringsbehov och framtidsutsikter. Nettoskulden minskade till 2 264 (2 673) MSEK och kassaflödet från den löpande verksamheten minskade något till 1 227 (1 625) MSEK under verksamhetsåret, som en följd av viss lageruppbyggnad och högre försäljning. Vår nettoskuld/EBITDA minskade till 1,9 (2,5) gånger, vilket ligger något under vårt målintervall och ger en betryggande marginal till våra bankkovenanter.

Väl positionerade i den gröna omställningen
Mekonomen Group är ledande i den gröna omställning som fordonseftermarknaden genomgår. I början av kvartalet nådde vi målet att 1 500 av våra verkstäder ska uppfylla kraven enligt standarden E+ nivå 1. Det innebär en garanti på rätt kompetens och utrustning för att ta hand om majoriteten av det arbete som krävs på dagens elbilar. Vårt försprång ger gynnsamma förutsättningar att nå målet att vara förstahandsvalet för elbilsägare i norra Europa. Vi fortsätter i hög takt att höja kompetensnivån, utöka sortimentet och utveckla tjänster i takt med att fler företag och konsumenter övergår till elbilar.Vi har nu ett fullgott sortiment av reservdelsbehovet för de 30 vanligaste elbilarna på våra marknader, och håller en hög fart för att nå full täckning under 2022.

Framtidssäkrad logistik i toppklass
Högeffektiv logistik är en av våra största styrkor. Det möjliggör snabba leveranser, ökad tillgänglighet, bättre arbetsförhållanden samtidigt som vi minskar risken för avbrott. Därutöver möter vi ökade miljökrav och kan fortsätta digitaliseringen av värdekedjan med full kraft. Ett kvitto på vår omfattande expertis inom detta område kom i oktober då vi tilldelades priset Retail Awards i kategorin årets logistiksatsning. Priset fick vi för vår logistiktransformation där vi slog samman våra två svenska centrallager. I dag hanteras 70 procent av våra orderrader i det svenska centrallagret av den automatiserade logistiklösningen.
Ett historiskt år - där vi fortsätter att gynnas av tidigare förvärv
Sammantaget blickar vi tillbaka på det resultatmässigt bästa året sedan Mekonomen Group grundades för 49 år sedan. Vår finansiella ställning är stark och vi kan både kombinera utdelning till våra aktieägare med investeringar för lönsam tillväxt, såväl organisk som genom förvärv. Just våra noggrant utvalda strategiska förvärv fortsätter att skapa långsiktigt värde i koncernen. FTZ i Danmark, Inter-Team i Polen och Sörensen og Balchen i Norge är alla exempel på förvärvade företag som i allt högre grad bidrar positivt till vår ökade lönsamhet. Dels tack vare deras framgångsrika arbete på sina respektive marknader, men också tack vare de kraftfulla samordningsvinster vi skapar i koncernen. Detta är en viktig del av vår beprövade strategi för hållbart värdeskapande som vi kommer att fortsätta följa. Jag är stolt över vad koncernen presterat under året och vill passa på att rikta ett stort tack till alla medarbetare och aktieägare.
 

Pehr Oscarson
Vd och koncernchef

Denna information är sådan information som Mekonomen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2022 klockan 07:30. Delårsrapporten publiceras på svenska och engelska. Den svenska versionen utgör originalversion och har översatts till engelska.