18:37:36 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
Indutrade är en återförsäljare av industriella komponenter, system och tillhörande tjänster. Bolagets produkter används vanligtvis i diverse produktionsprocesser bland större industriella aktörer. Verksamhet innehas på global nivå via flertalet etablerade dotterbolag, med störst närvaro inom den europeiska marknaden. En viktig faktor i affärsidén är att växa genom förvärv. Indutrade grundades ursprungligen 1978 och har sitt huvudkontor i Kista.

Kalender

2020-10-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-03 Ordinarie utdelning INDT 0.00 SEK
2020-06-02 Årsstämma 2019
2020-04-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-05 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-04 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning INDT 4.50 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2018
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-25 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Ordinarie utdelning INDT 3.75 SEK
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Årsstämma 2017
2018-02-13 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Ordinarie utdelning INDT 3.20 SEK
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-26 Årsstämma 2016
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-22 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-26 Split INDT 1:3
2016-04-28 Ordinarie utdelning INDT 9.00 SEK
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-27 Årsstämma 2015
2016-02-16 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-23 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-30 Ordinarie utdelning INDT 7.75 SEK
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-29 Årsstämma 2014
2015-02-16 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-29 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-23 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-29 Ordinarie utdelning INDT 7.05 SEK
2014-04-28 Årsstämma 2013
2014-04-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-17 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-05 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-21 Extra Bolagsstämma 2013
2013-07-24 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-07 Ordinarie utdelning INDT 7.05 SEK
2013-05-06 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-06 Årsstämma 2012
2013-02-14 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-05 Extra Bolagsstämma 2012
2012-11-05 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-04 Ordinarie utdelning INDT 6.75 SEK
2012-05-03 Årsstämma 2011
2012-05-03 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-14 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-01 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-03 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-28 Ordinarie utdelning INDT 5.10 SEK
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-27 Årsstämma 2010
2011-02-15 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-02 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-04 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-25 Ordinarie utdelning INDT 4.30 SEK
2010-04-29 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-13 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-03 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-04 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-05 Ordinarie utdelning INDT 6.40 SEK
2009-05-04 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-05-04 Årsstämma
2008-04-25 Ordinarie utdelning INDT 5.25 SEK
2007-04-27 Ordinarie utdelning INDT 3.20 SEK
2006-04-28 Ordinarie utdelning INDT 9.00 SEK
2020-03-31 19:25:00

Mot bakgrund av den rådande osäkerheten till följd av covid-19 och regeringens beslut att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer, har Indutrades styrelse beslutat att senarelägga årsstämman 2020. Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 6 maj 2020 i Stockholm.

Givet det osäkra marknadsläget har Indutrades styrelse beslutat att innan kallelse sker till årsstämma kommer det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget om 4,75 kronor per aktie att prövas på nytt. Indutrade återkommer med en kallelse, med beaktande av då aktuellt läge, senast fyra veckor före det nya datumet. Stämman kommer att i enlighet med nu gällande lagstiftning hållas senast den 30 juni 2020.

Vidare har Indutrades koncernledning meddelat att de kommer att avstå från tio procent av sina löner från och med 1 april 2020 tills läget är mer stabilt.

Stockholm den 31 mars 2020

INDUTRADE AKTIEBOLAG (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Frida Adrian, VP Communications, Sustainability & Investor Relations
tel. 070 930 93 24, frida.adrian@indutrade.com

Denna information är sådan information som Indutrade AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2020 kl.19.25 CEST.