05:26:01 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
InDex Pharmaceuticals Holding är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS). Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-21 Ordinarie utdelning INDEX 0.00 SEK
2020-04-20 Årsstämma 2019
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-27 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Ordinarie utdelning INDEX 0.00 SEK
2019-05-06 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-06 Årsstämma 2018
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-19 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning INDEX 0.00 SEK
2018-05-24 Årsstämma 2017
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-26 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 Ordinarie utdelning INDEX 0.00 SEK
2017-05-30 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-30 Årsstämma 2016
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2019-09-05 08:45:00

5 september 2019 - InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att de har uppdaterat ägarlistan på hemsidan med ägarinformation per den 30 augusti 2019.

De 10 största ägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) var per den 30 augusti 2019:

+-------------------------+------------+--------------+--------+
|Aktieägare |Antal aktier|Aktiekapital %|Röster %|
+-------------------------+------------+--------------+--------+
|SEB Venture Capital  | 14 657 241| 21,3| 21,3|
+-------------------------+------------+--------------+--------+
|Stiftelsen Industrifonden| 12 900 272| 18,8| 18,8|
+-------------------------+------------+--------------+--------+
|Staffan Rasjö | 3 124 718| 4,5| 4,5|
+-------------------------+------------+--------------+--------+
|Avanza Pension | 2 918 719| 4,2| 4,2|
+-------------------------+------------+--------------+--------+
|Linc AB | 2 908 298| 4,2| 4,2|
+-------------------------+------------+--------------+--------+
|SEB Stiftelsen | 1 785 714| 2,6| 2,6|
+-------------------------+------------+--------------+--------+
|SEB Life International | 1 454 150| 2,1| 2,1|
+-------------------------+------------+--------------+--------+
|NeoMed/N5 | 1 217 201| 1,7| 1,7|
+-------------------------+------------+--------------+--------+
|Nordnet Pension | 1 181 676| 1,7| 1,7|
+-------------------------+------------+--------------+--------+
|Rune Pettersson | 980 081| 1,4| 1,4|
+-------------------------+------------+--------------+--------+
|Ponderus Invest AB | 973 996| 1,4| 1,4|
+-------------------------+------------+--------------+--------+

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com 

Kort om InDex Pharmaceuticals                                        
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit - en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB med e-post certifiedadviser@redeye.seoch telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv 

Offentliggörande
Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 september 2019 kl. 08:45 CET.