16:25:35 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Iconovo utvecklar inhalatorer för medicinskt bruk. Bolagets produkter används vid behandling utav astma och kol, där inhalatorerna består av pulverbaserat läkemedel. Produkterna licensieras ut och säljs under varierade varumärken. Utöver produktutveckling återfinns kompetens inom läkemedelsformulering. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-08 Årsstämma 2019
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning ICO 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-10 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Årsstämma 2017
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1
2019-08-19 11:00:00

Omsättningen sjönk till 4,4 mkr (5,7), vilket var 6% under vår förväntan. Intäkterna bestod primärt av milestone-intäkter vilka varierar kraftigt under kvartalen då de faktureras när delprojekt slutförs. Rörelsekostnaderna var något högre än vår förväntan vilket ledde till att EBIT uppgick till -2,8 mkr (0,2) jämfört med vår prognos på 0,7 mkr. Avvikelsen förklaras av ökade personalkostnader på grund av nyrekryteringar som gjorts i syfte att bredda bolagets erbjudande. Positiva resultat av den kliniska farmakokinetik-studien (ICOres budesonide/formoterol) visar att projektet går som planerat och vi räknar med lansering under 2021.  Drivet av den positiva kliniska studien sänker vi den operationella risken i bolaget (WACC) till 8% (10%), vilket lyfter vårt motiverade värde för bolaget till 410 mkr (60 kr/aktie) från 360 mkr (53 kr/aktie). Därmed ser vi hög potential i aktien till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/ico_20190819.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se