09:05:20 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-31 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-23 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning DIABIO 0.00 SEK
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Diagonal är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar en plattform under namnet Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, som exempelvis virus, bakterier och svampar. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs med störst närvaro inom Sverige med huvudkontor i Lund.
2021-08-27 07:30:00

Diagonal Bio AB (publ) ("Diagonal" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2021. Delårsrapport en finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.diagonalbio.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Jack Egelund Madsen kommenterar

"Den 16 juli 2021 var en höjdpunkt i vår historia, när Diagonal Bio AB's aktier noterades på Nasdaq First North Growth Market. Jag vill välkomna alla som valde att investera och som delar vår syn på Bolagets potential. Nu har vi kapital att accelerera utvecklingstempot och driva Panviral till marknaden"

Sammanfattning av delårsrapport

Andra kvartalet (2021-04-01 - 2021-06-30)
 • Bolagets intäkter uppgick till 2 469 KSEK (0 KSEK) varav kapitaliserat utvecklingsarbete utgjorde 2 360 KSEK (0 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 066 KSEK (-271 KSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,57 SEK (0,08 SEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 4 102 KSEK (928 KSEK).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 4 451 KSEK (928 KSEK).
Första halvåret (2021-01-01 - 2021-06-30)
 • Bolagets intäkter uppgick till 5 327 KSEK (0 KSEK) varav kapitaliserat utvecklingsarbete utgjorde 5 204 KSEK (0 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 793 KSEK (-278 KSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,79 SEK (0,08 SEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 783 KSEK (928 KSEK).
Väsentliga händelser under andra kvartalet
 • Den 16 april 2021 hölls en extra bolagsstämma i Diagonal Bio AB.
 • Vid årsstämman den 29 april i Diagonal Bio AB valdes en ny styrelse. Den nya styrelsen består av styrelseordförande Eva Nilsagård tillsammans med styrelseledamöterna Kerstin Åkesson Jakobsson, Edvard Hall och Kushagr Punyani. Tillsammans har de en bred erfarenhet från börsnoterade och medicintekniska bolag.
 • Diagonal Pharma AB byter namn till Diagonal Bio AB den 28 maj 2021.
 • Diagonal Bio AB stärker upp organisationen genom rekrytering av Per Heander som CFO. Per Heander har cirka 30 års erfarenhet från finansmarknaden, både från bank och riskkapital. Vidare stärks Bolagets forsknings- och utvecklingsavdelning upp genom rekrytering av Roberto Munita som forskare och Stefan Magnusson som QA Manager.
 • Diagonal Bio AB blir antagen till SmiLe-inkubatorn, vilket ger Bolaget utökade exponeringsmöjligheter.
 • Diagonal Bio AB ingår avtal med Aptio Group. Aptio Group kommer bistå med konsulttjänster kopplade till de regulatoriska krav som finns för att Bolaget ska få tillstånd att sälja Panviral-plattformen globalt.   
 • Diagonal Bio AB genomför en nyemission inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Nyemissionen fulltecknas och Bolaget tillförs cirka 40 MSEK före emissionskostnader och kvittning av brygglån. Genom nyemissionen tillförs Diagonal Bio AB även cirka 1 550 nya aktieägare.
 • Diagonal Bio AB utser Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant. Sedermera Fondkommission kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken för Diagonal Bio AB's aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Diagonal Bio AB noteras på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). Första dag för handel var den 16 juli 2021.

För mer information, vänligen kontakta:
Jack Egelund Madsen, VD
Tel: +46 (0) 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio.com

Om Diagonal Bio AB
Diagonal Bio AB är ett svenskt bioteknikbolag som grundades 2020 med visionen att begränsa spridningen av infektionssjukdomar genom att skapa en användarvänlig, kostnadseffektiv och precis plattform. Diagonal Bio AB har utvecklat plattformen Panviral som har potential att revolutionera testlandskapet för patogendetektion och radikalt förbättra bekämpningen av infektionssjukdomars spridning. Plattformen kan anpassas för att detektera alla typer av patogen, vilket möjliggör snabb sjukdomstestning även utanför laboratorier och sjukhus. Den innovativa teknologin bakom Panviral gör det möjligt att genomföra flera tester parallellt på en testplatta inom cirka 10 - 15 minuter. Mer information finns på www.diagonalbio.com.

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är Bolagets Certified Adviser som kan nås på +46 (0)46-11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se.