06:38:34 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
BICO Group är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom biokonvergens och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför bolaget teknik som gör det möjligt för forskare att odla celler i 3D-miljöer, genomföra läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri.

Kalender

2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-08-06 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-27 Ordinarie utdelning BICO 0.00 SEK
2021-04-26 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-18 Ordinarie utdelning BICO 0.00 SEK
2020-12-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-04-09 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-01-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-10 Split BICO 1:4
2019-12-19 Ordinarie utdelning BICO 0.00 SEK
2019-12-18 Årsstämma 2020
2019-10-24 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-26 Extra Bolagsstämma 2019
2019-07-11 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-04-10 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-12-14 Ordinarie utdelning BICO 0.00 SEK
2018-12-13 Årsstämma 2019
2018-10-24 Bokslutskommuniké 2018
2018-07-11 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-04-11 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-01-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-12-15 Ordinarie utdelning BICO 0.00 SEK
2017-12-14 Årsstämma 2018
2017-10-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-07-19 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-04-12 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-01-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2020-09-02 08:58:00

Som offentliggjordes den 19 augusti 2020 ingick CELLINK AB (publ) ("CELLINK") avtal om förvärv av precisionsdispenseringsbolaget Scienion AG. CELLINK har idag slutfört förvärvet av samtliga Scienion-aktier.

Köpeskillingen för samtliga aktier på kassa- och skuldfri basis uppgick till 80 miljoner euro, varav 40 miljoner euro betalades genom 2 814 032 nyemitterade aktier av serie B i CELLINK till ett pris om 146,6 kronor per aktie ("Vederlagsaktierna") och resterande andel betalades kontant. Vederlagsaktierna förväntas registreras av Bolagsverket under september månad och kommer att motsvara cirka 6 procent av aktiekapitalet och cirka 4,6 procent av rösterna i CELLINK.

"Med Scienions revolutionerande teknikplattformar och briljanta team kommer vi att effektivisera arbetsflöden för bioprinting och förberedande arbetsflöden, samtidigt som vi förbättrar vår närvaro inom det kliniska området, en strategi som är väl anpassad till vår långsiktiga vision. Tillsammans med Dispendix, cytena, Cellenion och Scienion, kommer vi nu att vara bättre positionerade att erbjuda kompletta bioprintinglösningar och encellsutskriftslösningar, som sträcker sig hela vägen från tidiga FoU-produkter till avancerade tillverkningssystemen. Produktportföljen positionerar CELLINK som en marknadsledande aktör inom bioprinting, hantering av enskildaceller och precisionsdosering. " Erik Gatenholm, VD

För ytterligare information om förvärvet och om Scienion AG, vänligen se pressmeddelandet som offentliggjordes den 19 augusti 2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                                            Gusten Danielsson, CFO

Telefon (Sweden): +46 73 267 00 00                                Telefon (Sweden): +46 70 991 86 04

Telefon (US): +1 (650) 515 5566                                        Telefon (US): +1 (857) 332 2138

E-mail: eg@cellink.com                                                         E-mail: gd@cellink.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 september 2020, kl. 08:58 (CEST).

Om CELLINK

CELLINK är ett globalt life-science-bolag som tillhandahåller teknologier, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska cell- och molekylärbiologi, med fokus på tre applikationsområden; bioprinting, analys samt vätskehantering och bioprocessing. Företaget utvecklar och marknadsför cellodlingsteknologier vilket gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att bioprinta mänskliga organ och vävnader för farmaceutiska och kosmetiska tillämpningar. Sedan grundandet 2016 har CELLINKs produkter antagits av forskare och vetenskapsmän i mer än 1000 laboratorier och med över 100 publicerade citeringar, majoriteten av de största läkemedelsföretagen och har levererats till mer än 55 länder runt om i världen. Företagets vision är att skapa framtiden för medicin.

För mer information, vänligen besök www.cellink.com. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholms huvudmarknad under kortnamnet CLNK B.