08:58:09 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-15 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-31 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-12 Ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-30 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-31 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-16 Ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2021-04-15 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 Ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-17 Årsstämma 2019
2019-04-08 Ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-07-25 Extra Bolagsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2018-04-18 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-10 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-29 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-24 Extra Bolagsstämma 2017
2017-04-12 Ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-14 Årsstämma 2016
2016-03-27 Ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2016-01-28 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-22 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-27 Ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2015-03-26 Årsstämma 2015
2015-01-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-20 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-26 Ordinarie utdelning BRAIN 0.00 SEK
2014-06-25 Årsstämma 2014
2014-04-14 Extra Bolagsstämma 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
BrainCool är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar produkter som används inom medicinsk kylning av hjärnan. Teknologin är utvecklad som kylkuddar som appliceras på olika delar av patientens kropp, där systemet kontrollerar kroppstemperaturen. Produkterna används vid behandling av olika allvarliga tillstånd innefattande stroke, hjärtstopp, samt hjärnskakning och migrän. BrainCool grundades 2010 och har sitt huvudkontor i Lund.
2020-09-03 17:37:43

BrainCool har under maj - juli, rekryterat elva (11) covid-19-patienter i en studie på SÖS i Stockholm med bolagets produkt BrainCool™ System för att behandla hög och återkommande feber.

Utfallet av studien har varit mycket bra med hänsyn till produktens "performance". För samtliga patienter har produkten framgångsrikt lyckats bryta febern och patienterna har överlevt.

Den kliniska utvecklingen som genomförts med stöd av Vinnova medför ej några kostnader för BrainCool och kommer att leda till två viktiga publikationer.

Den första publikationen kommer följa upp dessa elva patienter retrospektivt, genom att titta på ett antal parametrar. Bland annat inleds en uppföljning av frekvensen av akut lungsvikt och dess utveckling, hur kylbehandlingen har påverkat tiden i ventilator samt syresättningen. Dessutom kommer man under en period på sex månader även följa upp patienternas neurologiska funktion.

I en andra del av studien kommer patienter med hög neurologisk feber (refraktär feber) att fortsätta rekryteras på SÖS, det vill säga patientunderlaget behöver inte vara genererat av covid-19. BrainCool har även kommit överens med Erasme University Hospital i Bryssel att inkludera patienter i studien (medför inga kostnader för bolaget), vilket är ett resultat av de goda resultaten i Stockholm med produkten.

De två publikationerna kommer skapa ett bra vetenskapligt underlag inom området. Det är tydligt att covid-19 inte bara är en respiratorisk sjukdom utan även ger upphov till hjärnskador och vårt projekt inom området kommer leda till ny kunskap inom området i samarbete med ledande kliniker i Stockholm och Bryssel, vilka som bekant är två städer som drabbats hårt av covid-19.

                 VD Martin Waleij kommenterar

"Studien har tydligt visat att vår produkt kan bidra till att bryta svår återkommande feber. Det leder till ett bra underlag för att använda produkten såväl för covid-19 som sjukdomar vid framtida pandemier och patienter med neurologisk feber.

Vår produkt BrainCool™ System, vars huvudsyfte är att begränsa hjärnskador hos intensivvårdspatienter, har med denna studie redan skapat ett bra kliniskt försäljningsunderlag för behandling av neurologisk feber. Studierna kommer även medverka till att skapa nya viktiga rön för behandling av akut lungsvikt, ARDS (acute respiratory distress syndrome) och de neurologiska problem som covid-19 verkar leda till."

Vår intention var att idag även presentera preliminära data från covid-19-studien på ett möte i New York i början av september. Men eftersom det mötet har skjutits upp till maj 2021 på grund av covid-19-krisen, är det ännu inte fastställt när data kommer presenteras. Vårt fokus ligger på att studierna skall generera två viktiga publikationer.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 september.