18:03:46 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Bio-Works Technologies är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar produkter som separerar och renar molekyler vid framställning av läkemedel. Teknologin baseras på kromatografi som har som avsikt att hantera läkemedelssubstansen. Kunderna återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via distributionspartners och till bolag inom läkemedelsindustrin, samt forskningsinstitut och universitet. Bolaget bildades 2006 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-24 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2021-05-21 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2020-05-15 Årsstämma 2020
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2018-05-18 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2020-04-03 08:30:00

Bio-Works Technologies ökar försäljningen med 230 procent till 2,0 MSEK för Q1 2020 och ser en god finansiell uthållighet trots pågående Covid-19 kris.

Bio-Works kan konstatera en starkt ökad efterfrågan från bolagets kunder i sen uppskalningsfas och produktion under första kvartalet 2020. En utveckling som är helt i linje med bolagets långsiktiga strategi och försäljningsarbete.

- Vi är mycket nöjda med bolagets försäljning under årets första kvartal, det kvartal då vi normalt sett har lägst aktivitet hos våra kunder. Trots goda försäljningssiffror är det viktigt att vi är fortsatt försiktiga när det gäller bolagets kostnader i och med osäkerheten runt Covid-19. Bolaget har därför vidtagit en rad besparingsåtgärder med syfte att säkerställa tryggheten i vår kassa samtidigt som vi bibehåller vårt huvudfokus som är ökad försäljning, säger Mats Johnson, vd Bio-Works Technologies.

Bio-Works har ett pågående besparingsprogram på plats som innebär nerdragning av kostnader som inte direkt stödjer säljplanen. Med detta säkerställer bolaget finansiell stabilitet under minst 18 månader.

Liksom många andra aktörer parerar Bio-Works nu de reserestriktioner och begränsningar till fysiska möten som gäller i samband med Covid-19 krisen. Eftersom Bio-Works redan har en etablerad och effektiv kommunikation med ett stort antal kunder och projekt är bolagets bedömning att krisen kommer att få begränsad betydelse för bolagets försäljning under året.

För mer information: www.bio-works.com eller kontakta Mats Johnson, vd Bio-Works, e-mail: mats.johnson@bio-works.com,telefon: +46 70 516 53 37.

Denna information är sådan information som Bio-Works Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2020 kl. 08:30 CEST.

Om Bio-Works Technologies

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativ separationsmedia baserat på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se,är utsedd Certified Adviser.