18:31:50 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Bio-Works Technologies är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar produkter som separerar och renar molekyler vid framställning av läkemedel. Teknologin baseras på kromatografi som har som avsikt att hantera läkemedelssubstansen. Kunderna återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via distributionspartners och till bolag inom läkemedelsindustrin, samt forskningsinstitut och universitet. Bolaget bildades 2006 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-24 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2021-05-21 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2020-05-15 Årsstämma 2020
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2018-05-18 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2021-10-12 12:33:30

Genomförda investeringar och satsningar med egen säljpersonal på flera marknader har genererat en ökad försäljning för Bio-Works under 2021. Vidare har två nya produktionskunder adderats i syfte att tillsammans med WorkBeads produkter bidra till klinisk tillverkning av nya läkemedelskandidater. Bio-Works har samtidigt inlett ett samarbete med bolaget Aptamer Group Ltd som tillsammans kommer att utveckla lösningar inom genterapi, en marknad som förväntas växa kommande år.

Bio-Works Technologies AB rapporterar idag att nettoomsättningen i det tredje kvartalet uppgick till 4 759 kSEK, vilket är en ökning med 414% jämfört med samma kvartal 2020. Orderingången under det tredje kvartalet var 5 991 kSEK, och bolagets orderstock motsvarade 4 931 kSEK vid den 30 september. Den totala omsättningen för perioden 1 januari-30 september 2021 uppgick till 13 059 kSEK, exklusive 31 004 kSEK erhållit som resultat av licenseringsavtalet med Amicogen i det första halvåret.

"Bio-Works framgångar har fortsatt under det tredje kvartalet och vi har adderat nya produktionskunder såsom Catalent Biologics och Nemysis Limited. I båda fallen kommer WorkBeads produkter att användas i klinisk tillverkning av läkemedelskandidater, vilket kan leda till större ordrar i framtiden om dessa kandidater går vidare i de kliniska prövningarna, säger Jonathan Royce, VD på Bio-Works.

"Vi har vunnit nya projekt dels tack vare våra korta ledtider, dels tack vare våra unika produkter som presterar bättre än alternativen från våra konkurrenter," säger Jonathan Royce.

Bolagets försäljning har växt snabbast i Europa (+222%) och USA (+143%), men även Asien har växt (+46%), trots utmaningar till följd av COVID-19. Bio-Works tidigare investeringar i egen säljpersonal har lönats sig-direktförsäljning har ökat med 233% under perioden januari-september 2021, och försäljning via distributörer har ökat med 28% under samma period.

"Vi har länge haft hypotesen att det är viktigt att ha kommersiella resurser nära kunden, och detta år har det bekräftats. Våra investeringar i egen säljpersonal i USA, UK och Indien har bidragit stort till den ökade försäljningen som vi hittills sett i år. Vi har nyligen anställt ytterligare en säljare i USA och vi väntar på en ny kollega som ska täcka DACH-regionen från och med den första november 2021. Jag har en förhoppning om att våra nya kollegor kommer att hitta de kunder som letar alternativ till deras redan etablerade leverantörer," säger Jonathan Royce.

Under tredje kvartalet har Bio-Works även inlett ett samarbete med det engelska bolaget Aptamer Group Ltd i syfte att utveckla förbättrade lösningar för reningen av virala vektorer vid genterapi. Enligt en rapport av Research and Markets kommer den globala marknaden för genterapi att växa med 32% per år fram till 2025.

"Idag finns det ett fåtal produkter som är specifikt framtagna för rening av vektorer vid genterapi, men dessa uppfyller inte kraven som ställs av moderna läkemedelstillverkare. Bio-Works ser stor potential för de nya lösningar som på sikt kan generera signifikanta andelar av genterapi-sektorn för Bio-Works" säger Jonathan Royce.

Denna information är sådan som Bio-Works Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-12 12:33 CET.