19:21:32 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Bio-Works Technologies är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar produkter som separerar och renar molekyler vid framställning av läkemedel. Teknologin baseras på kromatografi som har som avsikt att hantera läkemedelssubstansen. Kunderna återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via distributionspartners och till bolag inom läkemedelsindustrin, samt forskningsinstitut och universitet. Bolaget bildades 2006 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-24 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2021-05-21 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2020-05-15 Årsstämma 2020
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2018-05-18 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2020-03-18 09:00:00

Bio-Works Technologies har skrivit ett flerårigt leveransavtal med en av bolagets produktionskunder i Östeuropa. Avtalet gäller i tre år med ett totalt ordervärde på minst 2,5 miljoner kronor t.o.m. 2022.

Under de senaste åren har Bio-Works byggt upp en stark marknadsposition i Östeuropa där bolaget har flera kunder som regelbundet köper separationsmedia för deras produktion. Från denna kund har Bio-Works tidigare mottagit regelbundna order. Kundbolaget vill nu säkerställa kvartalsvisa leveranser för de kommande tre åren. Avtalet är det första i sitt slag för BioWorks som löper under flera år och visar på ett exempel på hur vi bygger långsiktiga relationer med våra kunder och därmed förstärker förtroendet för oss och våra produkter.

 

Bio-Works tredje generations unika agarosmedia, WorkBeads™, är speciellt utvecklat för kommersiell produktion av värdefulla biomolekyler i stor skala. Det ökade intresset för att säkerställa regelbundna leveranser av våra produkter över längre tidsperioder understryker den strategiska relevansen, prestandan och behovet av våra produkter i denna marknad. Avtalet validerar även vår strategi att i tidigt projektskede etablera relationen med våra kunder och på längre sikt generera säkra, regelbundna och ökande kassaflöden i takt med att produktionen av läkemedlen når senare faser.

 

"Bio-Works mål är att bli ett starkt alternativ för produktion av biologiska läkemedel globalt. Detta avtal konfirmerar, återigen, att kunder ser oss som ett starkt konkurrenskraftigt alternativ", säger

Mats Johnson, Bio-Works VD.

 

För mer information besök gärna Bio-Works hemsida, www.bio-works.com eller kontakta Mats Johnson, VD för Bio-Works, e-mail: mats.johnson@bio-works.com,telefon: +46 70 516 53 37.

Denna information är sådan information som Bio-Works Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2020 kl. 09:00 CEST.

 

Om Bio-Works

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativ separationsmedia baserat på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se,är utsedd Certified Adviser.