11:53:36 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
ASTG, Advanced Stabilized Technologies, erbjuder stabiliserade antennplattformar och avancerade tröghetssensorsytem. Bolagets kunder återfinns vanligtvis inom försvar, kryssningsrederi, samt bland systemintegratörer som fokuserar på offshore-, gas- och oljeindustrin. Produkterna används vanligtvis i lösningar för styrning av förarlösa fordon, navigation och dämparsystem. ASTG har idag sitt huvudkontor i Kista.

Kalender

2020-11-18 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-14 Ordinarie utdelning ASTG B 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2019
2020-04-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-16 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-07-26 Split ASTG B 100:1
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 Ordinarie utdelning ASTG B 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2018
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-28 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-19 Årsstämma 2017
2018-05-28 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-21 Ordinarie utdelning ASTG B 0.00 SEK
2018-02-26 Bokslutskommuniké 2017
2018-01-24 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-05-29 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-17 Ordinarie utdelning ASTG B 0.00 SEK
2017-03-16 Årsstämma 2016
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-29 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-30 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-30 Ordinarie utdelning ASTG B 0.00 SEK
2016-03-29 Årsstämma 2015
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-07-30 Årsstämma 2014
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-02 Ordinarie utdelning ASTG B 0.00 SEK
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2019-12-12 14:27:25

ASTG signerat Letter of Intent som avser "preferred supplier" status för IMU-leveranser till en större leverantör inom försvarsindustrin

ASTG SIGNERAT LETTER OF INTENT FÖR SIN IMU-VERKSAMHET

ASTG signerat Letter of Intent som avser "preferred supplier" status för IMU-leveranser till en större leverantör inom försvarsindustrin

Advanced Stabilised Technologies Group (ASTG) meddelar att man har undertecknat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) med en stor koncern inom försvarsindustrin, där det framgår att man avser utse ASTG som "Preferred Supplier" av IMU:er för en specifik försvarsprodukt. Parterna har kommit överens om att inleda slutliga kontraktsförhandlingar i början av det nya året. Kunden är en större nordisk leverantör inom försvarsområdet med ett brett utbud av produkter och lösningar som man erbjuder nationer globalt. Företaget har 1000-tals anställda och ASTG samarbetar med en av företagets affärsenheter som fokuserar på landbaserade försvarslösningar. Produkten är mycket specifik och unik, och ASTG:s IMU spelar en nyckelroll i systemets särdrag. Kunden har bearbetat marknaden under en längre tid och är nu övertygad om att det finns en betydande marknad, vilket utlöser start av den avslutande utvecklingsfasen. Marknadsperspektivet för produkten är en livscykel på minimum 20 år, vilket ställer höga krav på kvalitet och hållbarhet.

"Det här är en viktig milstolpe som vi arbetat för i över två år", säger Carsten Drachmann, CEO på ASTG.

Carsten tillägger: "Vi är på rätt spår, där vi enlighet med vår försäljningsprocess för IMU-verksamheten positionerar oss som en del av kundernas utvecklingsprocess, vilket beskrivs i vår Q3-rapport. Preferred Supplier betyder att vi är den primära leverantören av IMU:er för detta kundprogram. Som tidigare kommunicerats kortlistades ASTG tillsammans med en annan leverantör, och efter omfattande tester och utvärderingar utförda av kunden har man valt att gå vidare med ASTG. ASTG kommer att inleda kontraktsförhandlingar för att slutföra utvecklingen av denna IMU för att passa in i den övergripande kundlösningen. Nästa fas kommer att inkludera slutlig utveckling och test i samarbete med kunden för att säkerställa att hela systemet fungerar som förväntat. Vi kommer nu att börja växla upp för att kunna hantera utvecklingsarbetet 2020. Volymorder för IMU kommer att följa efterfrågan och beställningarna på kundens produkter. Eftersom denna produkt riktar sig till nationer och regeringar kan upphandlingsprocesserna ta tid innan slutliga beställningar mottas, vilket också förklaras i Q3-rapporten. Kunden kommer att arbeta med att ta hem beställningar parallellt med att utvecklingsarbetet slutförs, med IMU:n som nyckelkomponent ".

Carsten Drachmann, CEO

e-post: carsten.drachmann@astg.se

Telefon: +44-7444 475949

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
191212-LoI-for-major-IMU-customer-SWE.pdf

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

https://www.astg.se/

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Denna information är sådan som ASTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2019 kl. 14.30 CET.