11:05:54 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
ASTG, Advanced Stabilized Technologies, erbjuder stabiliserade antennplattformar och avancerade tröghetssensorsytem. Bolagets kunder återfinns vanligtvis inom försvar, kryssningsrederi, samt bland systemintegratörer som fokuserar på offshore-, gas- och oljeindustrin. Produkterna används vanligtvis i lösningar för styrning av förarlösa fordon, navigation och dämparsystem. ASTG har idag sitt huvudkontor i Kista.

Kalender

2020-11-18 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-14 Ordinarie utdelning ASTG B 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2019
2020-04-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-16 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-07-26 Split ASTG B 100:1
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 Ordinarie utdelning ASTG B 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2018
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-28 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-19 Årsstämma 2017
2018-05-28 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-21 Ordinarie utdelning ASTG B 0.00 SEK
2018-02-26 Bokslutskommuniké 2017
2018-01-24 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-05-29 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-17 Ordinarie utdelning ASTG B 0.00 SEK
2017-03-16 Årsstämma 2016
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-29 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-30 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-30 Ordinarie utdelning ASTG B 0.00 SEK
2016-03-29 Årsstämma 2015
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-07-30 Årsstämma 2014
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-02 Ordinarie utdelning ASTG B 0.00 SEK
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2020-02-07 11:00:11

ASTG startar omedelbart IMU-utvecklingsprojekt med stor försvarsentreprenör

ASTG MEDDELAR ATT DE HAR NÅTT EN ÖVERENSKOMMELSE MED EN STOR FÖRSVARSENTREPRENÖR FÖR DET TIDIGARE TILLKÄNNAGIVNA IMU-UTVECKLINGSPROJEKTET

ASTG startar omedelbart IMU-utvecklingsprojekt med stor försvarsentreprenör

Som tidigare meddelades den 12 december 2019 har ASTG valts som primär leverantör av IMU:er för ett projekt som drivs av en stor försvarsentreprenör. Samtidigt undertecknades en avsiktsförklaring med syftet att förhandla fram ett IMU-utvecklingsprojekt. En överenskommelse har nåtts om att starta ett sådant utvecklingsprojekt och ASTG påbörjar design- och specifikationsarbetet tillsammans med kunden. Det förväntas att utvecklingsprojektet pågår i 12 till 18 månader innan ett fullständigt systemtest på kundens produkt startas, med IMU från ASTG som en nyckelkomponent.

Programmet kommer att vara baserat på milstolpar och order såväl som betalningar kommer att släppas av kunden allt eftersom projektet fortskrider. ASTG har initialt fått en order om 0,5 MSEK för att omedelbart starta utvecklingsarbetet.

"Jag är mycket nöjd med att meddela att vi har nått detta avtal med vår kund om att starta utvecklingsarbetet av IMU för deras produkt. Vårt samarbete med kunden utvecklas stadigt och som planerat. Som förväntat och tidigare kommunicerats, kommer ASTG att få IMU-volymorder när kunden tar order från sina kunder. Eftersom det här är statliga affärer är den exakta tidpunkten för sådana order osäker i detta skede, men ingenting tyder hittills på någon förändring i volymerna som kunden tidigare meddelat till ASTG. ", Säger Carsten Drachmann, VD på ASTG i en kommentar.

Carsten Drachmann, CEO

e-post: carsten.drachmann@astg.se

Telefon: +45 4063 4036

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
200207-AIMS-Order-January-SWE.pdf

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

https://www.astg.se/

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Denna information är sådan som ASTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 07 februari 2020 kl. 11.00 CET.