05:13:38 Europe / Stockholm

Prenumeration

Filter arrow-icon
Språk arrow-icon
2021-09-16 08:45:00
Doro tillkännager partnerskap med Precise Biometrics
Doro och den globala mjukvaruleverantören Precise Biometrics ingår partnerskap med syftet att utveckla innovativ teknik för äldre. Målet är att kombinera Precise Biometric’s tekniklösning YOUNiQ i Doros utvecklingsarbete av trygghetslarm och välfärdsteknik
2021-02-15 15:00:00
Ensamhetskommissionen ska minska ensamheten hos Sveriges äldre
Idag lanseras Ensamhetskommissionen. Syftet med kommissionen är att minska ensamheten som ökat i Sverige under Corona pandemin, särskilt hos äldre. Kommissionen samlar centrala aktörer från olika delar av samhället. Ordförande är Amelia Adamo. Initiativet finansieras av välfärdsteknikföretaget Doro
2020-11-11 09:00:00
Nytt trygghetslarm från Doro gör vardagen tryggare för Sveriges seniorer
Vård och omsorg står inför stora förändringar i form av en växande äldre befolkning och minskade resurser. Detta ställer ökade krav på hur vi skapar trygghet för våra äldre. Doro lanserar därför nästa generationens trygghetslarm, Doro Eliza, och erbjuder en säkrare och tryggare vardag för äldre och deras anhöriga
2020-02-12 08:37:00
Äldre utestängs från det digitala samhället
Sverige har världens sjunde äldsta befolkning och vi blir allt äldre i takt med förbättrade levnadsvillkor. Samtidigt växer det digitala utanförskapet när analoga tjänster blir digitala. En ny undersökning från Doro visar att 53 procent av de svenska vårdgivarna är oroade för att äldre inte kommunicerar när de behöver hjälp och 46 procent av de äldre uppger att de har dåligt di...