09:51:14 Europe / Stockholm

Kalender

2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-13 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-07-03 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2023-06-30 Årsstämma 2023
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-03-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-04 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2018-05-29 Kvartalsrapport 2018-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
IRRAS är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot att utveckla lösningar för kirurgiska ingrepp vid hjärnsjukdomar. Bolaget har för närvarande utvecklat en teknologisk plattform som fokuserar på hantering av en rad delmoment vid hemorragisk stroke och kronisk subduralhematom, främst vid vätskehantering och intrakraniella blödningar. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
Filter arrow-icon
År arrow-icon
Typ arrow-icon
Språk arrow-icon
2023-10-20 00:06:05 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IRRAS AB pdf download
2023-10-16 18:30:01 IRRAS publishes prospectus pdf download pdf download
2023-10-16 18:30:01 IRRAS offentliggör prospekt pdf download pdf download
2023-09-18 20:30:52 Statement by the Board of Directors of IRRAS AB file download
2023-09-18 20:30:00 Uttalande av styrelsen för IRRAS AB file download
2023-09-18 20:30:00 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IRRAS AB (PUBL) file download
2023-09-18 20:30:00 Notice to an extraordinary general meeting of IRRAS AB file download
2023-09-15 08:00:00 IRRAS Secures Extended Short-Term Loan Agreement pdf download
2023-09-15 08:00:00 IRRAS säkrar utökad bryggfinansiering pdf download
2023-08-24 07:40:00 IRRAS Publishes Update on Financial Situation pdf download
2023-08-24 07:40:00 IRRAS publicerar uppdatering om finansiell situation pdf download
2023-08-04 08:00:00 IRRAS publicerar delårsrapport för april till juni 2023 pdf download
2023-08-04 07:55:00 IRRAS tillkännager ändring av finansiell prognos pdf download
2023-08-04 07:55:00 IRRAS announces reassessment of financial outlook pdf download
2023-08-04 07:45:00 IRRAS säkrar utökad bryggfinansiering pdf download
2023-08-04 07:45:00 IRRAS Secures Extended Short-Term Loan Agreement pdf download
2023-06-01 09:00:00 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IRRAS AB (PUBL) pdf download
2023-04-27 08:30:00 IRRAS publishes Annual Report for 2022 pdf download file download
2023-04-27 08:30:00 IRRAS publicerar årsredovisning för 2022 pdf download file download
2023-04-20 21:25:00 IRRAS Secures Short-term Financing Agreement of MSEK 40 pdf download
2023-04-20 21:25:00 IRRAS erhåller kortfristig lånefinansiering om MSEK 40 pdf download