21:34:09 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Denmark
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
FOM Technologies är verksamma inom tillverkningsindustrin. Bolaget är specialiserade inom utveckling av industriella maskiner som används för slipning och beskärning av material, samt för olika produktionsprocesser. Maskinerna vidaresäljs under eget varumärke och utöver huvudverksamheten erbjuds kringtjänster och teknisk support och underhåll. Störst verksamhet återfinns inom den skandinaviska marknaden.

Kalender

2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-03-11 Ordinarie utdelning FOM 0.00 DKK
2022-03-10 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-07 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-04 Ordinarie utdelning FOM 0.00 DKK
2021-03-11 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
Filter arrow-icon
År arrow-icon
Typ arrow-icon
Språk arrow-icon
2022-03-25 06:30:03 FOM Technologies lands new battery customer.
2022-03-25 06:30:03 FOM Technologies lander endnu en batterikunde.
2022-03-14 19:39:25 Changes to the board.
2022-03-14 19:39:25 Ændring i bestyrelsen.
2022-03-08 07:30:02 FOM obtains membership of the Danish Quantum Community.
2022-03-08 07:30:02 FOM etablerer medlemskab af Danish Quantum Community.
2022-02-23 17:00:04 Ordinary annual general meeting 2022.
2022-02-23 17:00:04 Ordinær generalforsamling 2022.
2022-02-14 07:00:03 Valg af ny bestyrelsesformand i FOM Technologies.
2022-02-14 07:00:03 Election of new Chairman in FOM Technologies.
2022-01-14 18:49:20 Implementation of incentive and retention program
2022-01-14 18:49:20 Implementering af incitaments- og fastholdelsesprogram
2021-10-15 17:15:03 Storaktionærmeddelelse
2021-10-07 17:20:00 Forløb af ekstraordinær generalforsamling
2021-09-22 15:41:49 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
2021-09-15 22:55:01 Major shareholder announcement