21:08:56 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Acarix är ett diagnostikbolag. Bolaget har utvecklat en teknologi som möjliggör identifiering av kranskärlssjukdomar. Bolagets produkt är ett icke-invasivt test som sätts med en lapp på patienten för att analysera ljud från hjärtat. Idag innehas verksamhet främst inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2009 som en avknoppning från Coloplast. Huvudkontoret ligger i Malmö.

Kalender

2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-08-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-16 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-17 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-02-26 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-14 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2017-05-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-24 Årsstämma 2017
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
Filter arrow-icon
År arrow-icon
Typ arrow-icon
Språk arrow-icon
2022-01-10 13:42:40 Acarix utser USA-baserade Helen Ljungdahl Round till ny VD pdf download
2022-01-10 13:42:40 Acarix appoints US based Helen Ljungdahl Round as new CEO pdf download
2021-12-20 08:00:00 Acarix announce final outcome in rights issue pdf download
2021-11-23 14:30:00 Kommuniké från extra bolagsstämma i Acarix pdf download
2021-11-23 14:30:00 Announcement from Acarix's extra general meeting pdf download
2021-11-05 10:00:00 Kallelse till extra bolagsstämma i Acarix AB pdf download
2021-11-05 10:00:00 Notice of Extra General Meeting in Acarix AB pdf download
2021-10-27 08:00:00 Acarix granted US CPT reimbursement code for CADScor System pdf download
2021-09-14 13:00:00 Acarix inleder USA expansion och utser USA-chef pdf download
2021-09-14 13:00:00 Acarix begins US expansion and appoints US President pdf download
2021-08-27 11:33:59 Initial Dan-NICAD II results presented today at ESC pdf download
2021-08-23 12:00:00 Preliminärt Dan-NICAD II-resultat presenteras på ESC pdf download
2021-08-23 12:00:00 Preliminary Dan-NICAD II results to be presented at ESC pdf download
2021-05-11 11:50:00 Kommuniké från årsstämman i Acarix pdf download
2021-05-11 11:50:00 Announcement from Acarix's annual general meeting pdf download
2021-04-20 13:00:00 Acarix publicerar årsredovisningen för 2020 pdf download pdf download
2021-04-20 13:00:00 Acarix publishes the annual report for 2020 pdf download pdf download
2021-04-12 11:00:00 Kallelse till årsstämma i Acarix AB pdf download
2021-04-12 11:00:00 Notice of Annual General Meeting in Acarix AB pdf download
2021-02-18 08:00:00 Acarix AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké 2020 pdf download pdf download
2021-02-18 08:00:00 A strong ending of an eventful year pdf download pdf download
2020-11-26 14:23:11 FDA identifierar unik kod för CADScor® pdf download
2020-11-26 14:23:11 FDA identifies exclusive code for the CADScor® pdf download