00:17:58 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-11-23 09:51:00

LL Lucky Games AB (”LL Lucky Games" eller "Bolaget”) har presenterat sin Q3-rapport, varpå vi fortsatt bedömer att utrymme finns för en stigande försäljning framgent, ett måste för att närma sig svarta siffror. Det ska även tilläggas att Bolaget är i slutfasen gällande övergången till den nya spelplattformen från ReelNRG, vilket enligt tidigare kommunikation kommer innebära en kostnadsoptimering på minst 8,5 MSEK per år. Detta förväntas således få en positiv effekt på kassaflödet och bidrar därmed till att LL Lucky Games kan närma sig lönsamhet. Utifrån våra uppdaterade prognoser, en justerad målmultipel och med hänsyn till utspädningen från den tidigare genomförda riktade emissionen, härleder vi ett nuvärde per aktie om 1,5 kr i ett Base scenario.

Läs fullständig aktieanalys här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på LL Lucky Games. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.